Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

3 typer engstelig hest

I vår omgang med hester glemmer vi noen ganger at forholdet mellom hest og menneske er tosidig. Kommunikasjonen blir ofte en monolog i stedet for en dialog.

Vi blir av og til litt for opptatt av hva vi vil at hesten skal gjøre for oss, i stedet for å lytte og tilpasse treningen. For eksempel når vi forventer at hesten alltid skal høre etter, og at den skal prestere like godt hver dag.

Når vi glemmer å lytte til hva hesten forteller oss under håndtering kan dette skape engstelige hester. Det kan være at hesten har prøvd å fortelle at den synes noe er vondt, tungt, vanskelig eller skummelt. Og samtidig fått tydelig beskjed om å arbeide videre.

Ved å gjentatte ganger presse hesten gjennom øvelser og annen trening, uten å vise at vi ser bekymringen, skapes mistillit til menneske. Skjer dette over tid blir det vanskelig for hesten å slappe av i omgang med oss.

Som med mennesker, er anspente og engstelige hester vanskelige å trene og vil ikke ta til seg ny lærdom.

Hester har ulik personlighet og vil vise bekymring på forskjellige måter. Ved å kjenne igjen de ulike typene engstelig hest, kan vi også legge til rette for bedre trening og kommunikasjon.

De fleste hester vil etter nokså kort tid med bedre kommunikasjon, bli roligere og mer tilfreds rundt menneske. Og avslappede hester er mye enklere å trene i det lange løp.

1. Engstelig og ignorerer deg

Dette er hester som du tydelig ser at ikke er avslappet, og er derfor enkle å kjenne igjen. De er synlig engstelig for noe i omgivelsene og reagerer lite på kontakt med grime eller tøyle.

Disse hestene kan være skumle å håndtere, da de kan komme til å gå rett på den som håndterer de. Ofte vil de også rope og vrinske etter andre hester. Generelt er de opptatt av alt annet enn den som håndterer de.

En engstelig hest som er innesperret i boksen sin kan vise dette ved å snu seg bort fra deg når du kommer. De kan også vise det ved å stille seg lengst mulig vekk fra boksdøren, helt inntil veggen. Er de bundet fast ser vi ofte mye bevegelse, skraping og interesse for andre ting enn deg.

For mye press og mas

En del engstelige hester ignorer deg på denne måten på grunn av tidligere trening med for mye press. Eksempler kan være overdreven jaging i rundpaddock, eller konstant trykk og mas under ridning. Eller hvor den blir rykket i grima hver gang den ikke oppfører seg som forventet. Det konstante presset blir til slutt så overveldende at de lærer å ignorere for å takle presset.

Det er ikke mangel på respekt

Enkelte leser disse hestene som respektløse og at problemet nettopp kan løses ved å trene på respekt. Men det disse hestene egentlig trenger er en trygg person eller hest som de stoler på at vil si fra om farer. Da kan de selv slappe av, og slutte å bekymre seg for alt i omgivelsene. Det trenger altså ikke være en annen hest, så lenge vi arbeider med å få hesten til å se på oss som en god og trygg følgesvenn.

Bygg ny tillit

Hester av denne typen stoler altså ikke på at menneske kan skape den tryggheten den trenger i omgivelsene den er i. Så her er det viktig å arbeide med å bygge opp tilliten mellom deg og hesten. Det kan gjøres på mange måter. Men først og fremst tilbringe tid sammen med hesten uten å kreve noe av den. Deretter arbeide med oppmerksomhetstrening.

Se artikkelen: Skap tillit med 3 enkle øvelser

Det er vanligere å se den adferden hos fullblods- og varmblodshester enn hos de kaldblodige rasene.

2. Engstelig og veldig var på deg

Enkelte engstelige hester er veldig vare på mennesker og alt vi foretar oss. Det vil si at de er veldig oppmerksomme på oss, men samtidig mangler avslapping.

Ofte vil de reagerer med anspenthet og pusting hvis vi holder en plastpose. Men ville brydd seg lite dersom den samme plastposen lå på beitet.

De kan oppleves som skvetne

Eksempel på dette kan være at hesten spenner musklene eller hever hodet i det du kommer gående (til og med på lang avstand). Eller at den hever hodet litt når du endrer det du holder på med. Det kan også være at den flytter kroppen slik at hodet alltid vender mot deg (for å blokkere deg fra å nå kroppen).

Slike hester oppleves ofte som skvetne, og reagerer gjerne litt brått på bevegelser eller kommandoer. De er redde for hva som kommer til å skje hvis de ikke er veldig observante.

Hard håndtering kan være årsaken

Hester kan bli slik på grunn av hard eller urettferdig håndtering. Det kan også komme av at hesten har blitt presset til arbeid når den har hatt vondt. Denne adferden er altså et tegn på at hesten er redd for hva som kan skje dersom den slapper av i nærhet til mennesker.

Vis hesten at du ser bekymringen

Det er viktig at vi får vist hesten at vi ser bekymringen. Og det kan vi kommunisere ved å stoppe det vi gjør og trekke oss litt tilbake. Det vi da sier til hesten er at vi så bekymringen, og er villige til å samarbeide for å gjøre det bedre.

Denne typen hester sees innen de fleste hesteraser, men er vanligere hos kaldblodige raser. Det har kanskje noe å gjøre med at de ofte velger å spare energi fremfor å reagere med mye bevegelse.

3. Robothesten

Du kan kjenne igjen robothesten ved at den alltid gjør det den skal. De oppleves ofte som lydige og «stille». Men mangler nysgjerrighet og gjør lite ut av seg. Det er ofte vanskelig å se at disse innerst inne er engstelig.

Slike hester kan noen ganger plutselig reagere og skvette til ut av det blå. De viser sjelden tydlige tegn på nervøsitet, og heller ikke andre emosjoner. Det gjør at de til tider kan oppleves som uberegnelige. Som ved å plutselig løpe ut uten at rytter ser noen som helst tegn på forhånd.

Miljøtrening kan gjøre vondt verre

Noen hester kan bli slik på grunn av ekstrem lydighetstrening, eller gjennom miljøtrening hvor de får belønning for å stå stille når noe skummelt skjer rundt de. For eksempel når en paraply slås opp og ned foran en engstelig hest, helt til den slutter å flytte beina. Altså at det skumle slutter når beina fryser til. Da belønnes ikke avslapping og tillit, men ignorering eller utestenging av det skumle.

Foruten plutselige store reaksjoner på uskyldige ting, må du være svært observant for å kunne se andre tegn, så det lønner seg å lese seg opp på hestens små tegn på bekymring.

Se artikkelen: Hestens 8 små tegn på stress

Det kan ta lang tid å gjenvinne tillit fra en slik hest. Det viktigste er å vise de at vi ser alle de små og nesten usynlige tegnene på stress.

Fra robothest til synlig engstelig

Vær oppmerksom på at disse hestene noen ganger oppleves som mer problematiske når de først begynner å vise personlighet og reagerer sterkere.

Det er en naturlig del av prosessen med å gi slipp på anspentheten. Og når hesten etterhvert legger bort «robot-adferden» ser vi gjerne en av de to andre typene engstelige hest. Vi må da håndtere de deretter.

Dette er uansett den riktige veien å gå, og vil på lang sikt skape en mye gladere hest. Som i tillegg er mye morsommere å arbeide med.

Oppsummert

Hester er engstelige av natur, og er avhengige av at andre følger med i omgivelsene for å kunne slappe helt av. Ved å gjenkjenne tegnene på bekymring, kan vi legge opp til trening som skaper tillit og avslapping. Dette gir hester som er mye enklere å håndtere og trene.

Det trenger ikke være nåværende eier eller rytter som har skapt problemet. Det kan like gjerne sitte igjen fra episoder eller treningsmetoder tidligere i hestens liv. Det viktigste vi kan gjøre er å ta problemene på alvor og starte med det helt grunnleggende arbeidet for å skape en avslappet og glad hest.

Lykke til med treningen!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *