Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

5 fordeler med mer tid ute

1. Helse og trivsel

Rikelig med tid ute og plass til naturlig bevegelse bidrar til å opprettholde hestens fysisk og mentale helse. Dette gir redusert risiko for mange helseproblemer og skader gjennom at hesten holder kroppen i jevn bevegelse. Det er også redusert risiko for å utvikle stereotypisk adferd.

2. Sosialt samspill

Når vi gir hestene muligheten til å gå sammen med andre hester stimulerer vi deres behov for sosialt samspill. Hester vil naturlig leke sammen og stelle hverandre, og skaper gjennom dette sterke bånd. Dette bidrar til at hesten lærer de sosiale spillereglene, noe som ofte gir positiv innvirkning både innen bakkearbeid og ridning og på vårt samspill med hesten.

3. Naturlig uttrykk av adferd

Ved å gi hestene godt tilrettelagte uteområder, gir vi dem muligheten til å utforske og uttrykke sin naturlige atferd. Dette inkluderer beiting, bevegelse, og utforsking av området de går på. Dette er svært gunstig for hesten mentale helse.

4. Redusert stress

Hester som får mye tid til bevegelse og samspill med andre hester opplever ofte mindre stress og angst. Godt tilrettelagte uteområder som stimulerer til aktivitet bidrar positivt til hestens mentale helse. Hestene oppleves ofte som mer harmoniske og avslappet.

5. Bedre forhold mellom hest og eier

Når vi legger til rette for optimalt hestehold kan vi også bidra til å styrke båndet mellom hest og eier. Balanserte og avslappede hester er mye enklere å håndtere, kommunisere med, og trene.

Tiden vi bruker sammen med hesten i fri bevegelse gir oss en unik mulighet til å forstå, kommunisere og bygge gjensidig tillit. Vi gir hesten valget mellom å trekke seg unna eller å samhandle med oss.

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *