Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Hvor mye koster det egentlig å eie hest?

Hest og hestesport er en av de dyrere hobbyene du kan ha. Men er til gjengjeld uendelig givende, utfordrende og utviklende.

Mange strekker seg langt for å få råd til hest, og mange skulle nok ønske at de kunne gjort ting litt rimeligere.

Hobbyhesten.no har derfor laget et komplett budsjett for hesteeier, hvor det er mulig å legge inn egne tall basert på priser i ditt område.

Du finner i tillegg vanlige priser på alt fra vaksinering til kjøp av utstyr og hestehenger i budsjettet.

Budsjettet er både nyttig for de som allerede eier hest og ønsker bedre oversikt.

Men er også perfekt for førstegangskjøpere som ønsker å være godt forberedt før et eventuelt kjøp.

Ofte ender månedlige utgifter litt høyere en man tror når man tar med absolutt alle utgifter gjennom året. Da er det bra å være forberedt!

For å redigere må du trykke «Fil» og «Lag en kopi»

Artikkelen gir deg også god oversikt over hvor mye det gjennomsnittlig koster å eie hest per måned.

Og forslag til hvordan du kan sette opp budsjett for eget hestehold i dag, eller i fremtiden.

I artikkelen finner du:

 • Priser kort forklart
 • Pris på forskjellig typer oppstalling
 • Tips: Slik får du full oversikt over økonomien
 • Gratis eksempel-budsjett (regneark). Både for kjøp og hold av hest.
 • Budsjett for de som skal kjøpe hest
 • Budsjett for de som eier hest
 • Hvorfor du bør ha to utgiftskontoer til hest
 • Tips til sparing

Så mye koster det å eie hest

Det koster i gjennomsnitt mellom 4 500 og 7 500 kr i måneden å eie hest. Det inkluderer stallplass, fôr, hovslager, forsikring og veterinær. I tillegg bør du regne 1000 kroner i måneden til treninger, stevner, utstyr og behandlinger. Den største variable kostnaden er stallplass.

Kostnadene blir ofte høyere enn man tror

Hest og utstyr kan bli dyrt

En utdannet, skadefri hobbyhest koster normalt mellom 60 000 og 150 000 kr. Pris avhenger av rase, alder og nivå. I tillegg må man regne minst 15 000 kr for sal, hodelag, dekken og annet nødvendig utstyr. Hengerlappen koster rundt 12 000 kr og ny hestehenger fra kr 70 000.

Nytt utstyr, førerkort klasse BE og hestehenger kan utgjøre en vesentlig kostnad

Pris på forskjellige typer oppstalling

Prisen på stallplass er for de fleste den største variable kostnaden. Og det er her man kan spare mest uten at det går ut over hestens velferd. Priser på oppstalling er i all hovedsak styrt av tilgang på fasiliteter og inkluderte tjenester. Prisene inkluderer ikke tjenester som hovslager, veterinær, forsikringer osv.

Ridesenter og staller med alle fasiliteter

Pris: Fra kr 4 500 til 8 000 inkludert fôr

Mange ønsker gode fasiliteter og tjenester, det må man betale ekstra for

Det dyreste alternativet er i de fleste områder en tradisjonell godt tilrettelagt stall med ridebane og hall, hvor utslipp, dekkenskift og fôringer er inkludert. Noen staller tilbyr i tillegg fullpensjon, med møkking og pass i helger for ett større tillegg i pris.

Staller med alle fasiliteter og (mange) inkluderte tjenester koster vanligvis mellom 4 500 og 8 000 kr. Da er høy, kraftfor og flis inkludert.

Dette er et godt valg for de som ønsker tradisjonell oppstalling med tilgang på ridehall og som vil slippe å forholde seg til innkjøp av fôr og flis.

Sjekk alltid rutiner og uteområder før valg. Enkelte større anlegg i Norge har dessverre dårlig tilgang på store nok uteområder med riktig tilrettelegging. Dette gjør at hestene ofte står alene i små paddocker for å unngå gjørme og skader. Og dersom det i tillegg er færre paddocker enn hester blir utetiden redusert. Du bør avgjøre hvor viktig dette er for deg og hesten før du velger stallplass.

Dugnad og færre fasiliteter koster mindre

Pris: Fra kr 2 000 inkludert fôr

Ønsker du å betale mindre må du godta færre fasiliteter og selv bidra til fôringer og utslipp om morgenen. Her er det mulig å finne stallplasser ned mot 500 kr i måneden. Men du må da kjøpe høy, kraftfor og flis selv. Noe som fort koster 1500 kr i måneden i tillegg.

De fleste ønsker tilgang på ridebane eller inngjerdet område for trening, selv om mye kan gjøres på tur. Dersom stallen ikke har ridebane kan du sjekke tilgang på ridebane eller hall i nærheten.

Bidra med arbeid og få rimeligere stallplass

Noen staller har hestene i én stor flokk, mens andre deler opp i mindre grupper. Dersom hesten skal gå i større flokk er størrelse og tilrettelegging på uteområder viktig for å unngå jaging, spark og skader. Sjekk alltid rutiner for innføring av nye hester, og hvor mye utskifting det er.

Løsdrift, utegang og aktivstall

Pris: Fra kr 3 000 til 5 000 inkludert fôr

Andre alternativer inkluderer oppstalling på utegang eller i løsdrift med fri tilgang på høy. Denne oppstallingsformen gjør arbeidet med møkking og fôring enklere, og er derfor ofte inkludert i prisen. Du som eier får da svært lite stallarbeid og kan bruke tiden på hesten.

Mindre arbeid og mer tid til hesten

En godt tilrettelagt løsdrift eller aktivstall gir ofte den beste velferden for de aller fleste hester. Men dette koster å bygge opp og du bør derfor regne med å betale rundt 3 000 – 5 000 kr i måneden. Dette gir ofte mye for pengene, og prisen bør sammenlignes med staller som har alle tjenester inkludert.

Her er det utrolig viktig at fôringsplasser, uteområder og liggehaller er godt opparbeidet og tilpasset hest i løsdrift. Det bør være gode rutiner for introduksjon av nye hester.

Denne formen for hestehold blir mer og mer vanlig, spesielt i Nord-Europa. Og det finnes i dag mange som arbeider med å opparbeide gode driftsformer, som både fremmer velferd og har gode fasiliteter for rytter.

Utegang med minimumskrav på leskur og gjørme bør i de fleste tilfeller unngås for å spare penger.

Det lønner seg ikke alltid å velge billigste løsning

Få full oversikt over økonomien

Uansett hvor mye eller lite penger du har til å bruke på hest, er det nyttig å ha full oversikt over alle kostnader knyttet til hesteholdet gjennom året.

Når man legger sammen alt man bruker (eller forventer å bruke) i løpet av et år blir det ofte mer enn man tror. Og for å få en forutsigbar og stabil økonomi bør man sette opp faste månedlige overføringer som skal dekke alle kostnader gjennom hele året.

For å finne riktig beløp må du legge sammen absolutt alle utgifter gjennom året, dele på 12, og sette opp en fast månedlig overføring tilsvarende dette beløpet.

Det beste er å skille mellom nødvendige løpende utgifter og valgfrie utgifter. Da er det enkelt å se om du egentlig har penger til ekstra treninger eller nytt dekken.

Gratis eksempel-budsjett

For å hjelpe deg i gang har vi laget et eksempel-budsjett for kjøp og hold av hest. Regnearket er tilgjengelig for alle, og kan kopieres og redigeres til eget bruk.

Det inneholder både oppsett for månedlige kostnader og engangsutgifter ved kjøp av hest.

Regnearket er tilgjengelig i Google Sheets og fungerer best i nettleser på datamaskin eller i gratis app på telefon.

Regnearket finner du her:

For å redigere må du trykke «Fil» og «Lag en kopi»

Hobbyhesten.no’s budsjett kan kopieres og redigeres til eget bruk

For deg som skal kjøpe hest:

Ta utgangspunkt i budsjettet som er vedlagt: Budsjett hest – Hobbyhesten. Vi har satt opp gjennomsnittlige priser med en liten forklaring til hver post. For å finne ditt budsjett må du gå gjennom egne krav til oppstalling, fasiliteter og nødvendige tjenester.

Let deretter opp faktiske priser på oppstalling i ditt område, se hva som er inkludert og fyll inn oppdaterte priser.

Å bli hesteeier koster mer enn kjøpesum og stalleie

I tillegg er det lurt å sette opp et eget budsjett for alle engangsutgifter i forbindelse med kjøp av hest. Også her er det satt opp gjennomsnittlige priser slik at du får et godt bilde på hva ting koster.

Sett opp budsjett og start sparing før du kjøper hest

For å stresstest egen økonomi kan det være lurt å sette opp kontoer med faste overføringer, tilsvarende månedlige utgifter, flere måneder før du kjøper hest. Da vet du at du har råd og får samtidig spart opp til kjøpesummen og satt av penger til nødvendig utstyr.

Mange velger i tillegg å legge på 10% ekstra for å dekke uforutsette veterinærutgifter i fremtiden.

For deg som allerede eier egen hest:

Dersom du er hesteeier har du forhåpentligvis noe oversikt over faste månedlige utgifter. Men for å kunne sette opp et nøyaktig budsjett som dekker alle kostnader, må du gå gjennom alle utgifter det siste året.

Med full oversikt trenger du ikke tenke på budsjettet gjennom året

For å finne faktiske utgifter på hver post må du åpne kontoutskriften i nettbanken og søke opp betalinger fra det siste året knyttet til hver post.

Du må for eksempel få oversikt over totalkostnaden på hovslager det siste året, og dele dette på 12 for å finne gjennomsnittlig månedlig kostnad. Ofte varier prisen gjennom året, og dette tar vi da høyde for. Det samme gjelder veterinær, behandler, tannsjekk, høy, stalleie, sommerbeite osv.

Du kan da ta utgangspunkt i vedlagt budsjett og legge inn egne tall. Deretter sette opp faste månedlige overføringer som dekker alle kostnader.

Legg til 10% for uforutsette utgifter

Det er lurt å ligge ca. 1 måned på forskudd, og mange velger også å legge til 10% for å dekke uforutsette høye veterinærutgifter i fremtiden.

Opprett to kontoer forbeholdt hest

For å ha full oversikt er det lurt å opprette to kontoer i nettbanken som kun benyttes til hest. Begge kontoene settes opp med faste månedlige overføringer (beløpene fra regnearket). Den ene dekker alle nødvendige utgifter gjennom året. Den andre dekker resten.

Det er lurt å sette opp to separate utgiftskontoer for å ha god oversikt

Konto 1: Dekker alle løpende nødvendige utgifter gjennom året. Både månedlig utgifter som stalleie og forsikringer, men også gjentakende utgifter som hovslager, veterinær, sjekk av tenner, saltilpasser, behandlinger, klubbmedlemskap, faste treninger og vedlikehold av utstyr.

Konto 2: Dekker alle ikke-nødvendige utgifter. Her må man regne sammen det man forventer å bruke/ har brukt i løpet av et helt år og dele på 12 for å finne ut hvor mye som skal overføres månedlig. Dette kan være treninger, stevner, kurs og kjøp av utstyr, sparing til hestehenger eller lignende.

Da har man to kontoer. Den ene som kun brukes til budsjetterte nødvendige utgifter, og den andre til alle valgfrie utgifter. Da vil man alltid ha nok penger på konto til utgiftene som kommer gjennom året.

Det lønner seg å ligge ca. en måned på forskudd, og noen velger i tillegg å legge på ca. 10% i måneden for å dekke uforutsette høye veterinærutgifter frem i tid.

Mer oversikt og mindre bekymring

Det tar litt tid å få oversikt, men er vell verdt det når du med sikkerhet vet at pengene alltid står klar på konto. Du slipper bekymring når det plutselig kommer litt mange regninger på kort tid. Pengene har du uansett satt av gjennom de siste månedene.

Få full kontroll på økonomien og bruk energien på hesten i stedet

Hvor kan man spare?

I noen perioder har man kanskje litt dårligere råd, eller ønsker å spare penger. Det er da lurt å ta en gjennomgang av eget forbruk. Når det kommer til hestehold er det flere ting vi kan gjøre for å senke utgiftene. Her er noen tips:

 • Kjøp høy, kraftfôr og flis i store kvanta direkte fra produsent (gårder og sagbruk)
 • Velg stall med akkurat nok fasiliteter og mye dugnad
 • Tilby hjelp med fôringer og utslipp i bytte mot rimeligere stalleie
 • Invester i holdbart kvalitetsutstyr som kan repareres og tilpasses
 • Unngå kjøp av «siste mote» innen hesteutstyr
 • Se på mulighet for å få tak i voksen betalende fôrrytter

Hvor bør man ikke spare?

Det er mange områder vi kan kutte kostnader. Men når det kommer til hest er noen få områder vi ikke bør spare på. Her er de viktigste:

 • God kvalitet på høy
 • Jevnlig hovslager eller barfottrimmer
 • Vaksiner og veterinækontroll
 • Vedlikehold av utstyr
 • Tilpasset sal med jevnlig kontroll
 • Spesielt sal og dekken til utebruk bør være av god kvalitet. Unngå utstyr med dårlig kvalitet som ikke kan repareres eller tilpasses
 • Gjørmefrie uteområder med hvileplass
 • Mulighet for å gå sammen med andre hester

Til slutt

Vi håper du gjennom denne artikkelen har fått litt bedre innsikt i hva det koster å eie hest. Og at du ikke har blitt skremt av høye priser. For deg som allerede er hesteeier håper vi budsjettet hjelper deg til å få god oversikt og kontroll på egne utgifter.

Et fornuftig og nøyaktig planlagt budsjett, med litt rom for utskeielser, er vell verdt en kveld med gjennomgang av økonomien.

Hvis du har regnet ut dine månedlige kostnader, skriv gjerne i kommentarfeltet og del med andre.

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *