Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Hvordan håndtere en hest som biter?

Situasjonen er som følger: Du går inn i paddocken eller hestens boks for å møkke eller ta på grime. Hesten er nysgjerrig og begynner å dulte borti deg med mulen. Plutselig tar den tak i jakkeermet med tennene, rykker til og flytter hodet vekk. Noen ganger blir også vår hud med inn i hestens tenner og det gjør fryktelig vondt. 

Biting er ofte et ønske om kontakt, men kan bli farlig for oss

Mange reagerer med å veive hånden etter hesten for å vise at dette ikke var greit. Eller slå hesten på bringe eller flanken for å straffe hesten for bitingen.

Men veldig ofte er biting og napping bare et forsøk fra hestens side til å få oppmerksomhet eller kontakt med deg. Og dersom vi da reagerer med å slå tilbake ødelegger dette forholdet mellom deg og hesten. Og i verste fall mister hesten tillit til deg.

Artikkelen prøver å forklare grunner til at hester biter og napper, og hvordan du kan få den til å stoppe, og heller bruke det til å bygge tillit og forhold mellom deg og hesten. 

Vi må se på biting og napping som en form for kommunikasjon

Hvorfor biter hesten?

Biting og napping er alltid en form for kommunikasjon fra hestens side. Det er generelt to grunner til at en hest biter: Den ene er for å unngå smerte og ubehag påført av oss. Den andre er et ønsker om oppmerksomhet og kontakt med deg. Når hesten biter på grunn av ubehag må vi finne årsaken. Mens en kontaktsøkende hest trenger aktiv samhandling fra deg.

Hvordan vet du om hesten biter fordi den har vondt?

Hvis hesten har vondt vil du merke at den kun biter under visse omstendigheter. For eksempel hver gang du strammer salgjorden eller hver gang du skal til å sette deg i salen.

Men dersom hesten har en tendens til å nappe og bite for eksempel når du leier den. Eller når du møkker boksen. Kan dette være tegn på at hesten kun ønsker kontakt med deg. Det er denne formen for biting artikkelen dreier seg om. Altså hvordan vi kan få hesten til å slutte å bite og nappe når alt den ønsker er oppmerksomhet, kontakt eller lek.

Ikke aggressiv

Husk at hester som biter sjelden er aggressive. Normalt er det en eller annen form for kommunikasjon. Altså at den enten forteller deg om ubehag og smerte. Eller at den simpelthen ønsker mer oppmerksomhet og kontakt.

Men vær oppmerksom på at det finnes hester som har lært å være aggressive mot mennesker. Det skjer når hesten over lang tid har prøvd å fortelle noe med små signaler, men kontinuerlig blitt oversett.

Hester som oppleves aggressive bør arbeides med på trygg avstand

Disse hesten må håndteres og arbeides med på en helt annen måte. Det er gjerne hester som har så dårlig erfaring med mennesker at de føler de må forsvare seg med en gang noen kommer i nærheten av dem.

Dersom du har en slik hest bør du heller arbeidet med hesten fra trygg avstand og med å se etter hestens små tegn på «nei».

Se artiklene Hestens 8 små tegn på stress og 3 typer press og ettergift for god hestetrening.

Napping kan utvikle seg til en farlig vane

Noen hester bruker munnen som en invitasjon til lek, både hos mennesker og andre hester.

Situasjonen var altså som følger: Du skal hente hesten i paddocken og legge på grima. Hesten kommer bort til deg og strekker mulen mot deg, lukter opp og ned langs beina dine, også plutselig kommer et lite napp eller bitt.

Dette er nokså vanlig å se hos føll og unghester. Og er en slags invitasjon til lek. Men det finnes også godt voksne hester som har denne vanen. 

Føll og unghester søker ofte kontakt og oppmerksomhet ved å nappe

Det som skjer er at hesten prøver å få kontakt med deg og oppmerksomhet mens du er opptatt med noe annet. Den starter kanskje med å gni mulen mot deg, også ender det med et lite napp. Etterfulgt av at hesten slenger hodet vekk fordi den tidligere har blitt irettesatt eller straffet for dette.

Denne typen biting er ikke aggressiv, men kan utvikle seg til å bli en farlig vane.

Da er det viktig at vi adresser problemet med en gang det oppstår, og løser det der og da. Uten at det går på bekostning av forholdet mellom deg og hesten.

Løsningen er full oppmerksomhet og fysisk kontakt

Neste gang du er sammen med hesten og den viser tegn til å ville ha kontakt med deg med mulen, tar du frem hendene, setter lillefingrene sammen og former hendene som en stor skål rundt hestens mule.

Form hendene som en skål og stryk hesten rundt om på mulen

Vi vil altså lage en trygg barriere mellom hestens tenner og oss.

La hesten få ha kontakt med hendene dine mens du gnir den rundt omkring på mulen. Ha hendene i konstant bevegelse rundt mulen, alltid med håndflatene nærmest tennene.

Dersom hesten fører mulen nedover beina dine følger du etter med hendene rundt mulen slik at den ikke kan bite i buksa di.

Det kan nå hende at hesten prøver å gnage litt på innsiden av hendene dine. Men fordi du holder håndflaten foran hestens tenner, og hendene i konstant bevegelse, får ikke hesten tak med tennene.

Så lenge hesten prøver å snuse på eller strekke mulen mot oss holder vi bare hendene frem og rundt hestens smule, mens vi følger den hvor enn den prøver å nå. Du stryker og beveger hendene kontinuerlig rundt mulen.

Dette gjøres kun når hesten søker kontakt med deg. Du skal ikke strekke hendene frem for å nå mulen til hesten. Men ha hendene klare når hesten søker kontakt.

Hesten får oppmerksomhet og vi forblir trygge

Det vi gjør nå er å gi hesten 100% oppmerksomhet samtidig som vi beskytter oss mot napping og biting. Vi lar altså hesten få gjøre det den vil på våre premisser.

Hendene dine fungerer nå som en barriere mellom deg og hestens tenner. Pass derfor på hvor hendene dine er i forhold til hestens tenner. Vi vil alltid at hestens tenner kun får kontakt med håndflaten. Ikke fingrene. Vi må være 100 % tilstede slik at hesten aldri får til å nå fingertuppene dine med tennene. Dette er jo egentlig samme prinsipp som når vi gir en godbit.

Hesten får lov å ha så mye kontakt med deg den bare vil, men kun med hendene dine.

Hesten kan trekke seg unna når som helst

Dersom hesten trekker seg unna eller flytte hodet vekk fra deg, la den få gjøre dette. Hver gang den prøver å få kontakt med deg igjen, altså at den strekker hodet mot deg, tar du bare begge hendene dine, formet som en skål, inntil og rundt mulen. Så stryker du den rundt omkring.

La hesten få gnage på innsiden av hånden din hvis det er det den ønsker eller bruke overleppa til å klø på innsiden av hånden din. Dette gjør du altså hver eneste gang den søker kontakt med deg.

Vi gjør dette slik at vi kan ha kontakt med hesten og la den få oppmerksomhet uten at det er farlig for oss.

Ikke la hesten komme for nærme

Denne situasjonen ønsker vi ikke å være i med en hest som biter

Dersom du har en hest som ønsker å stå oppå deg, eller gå på deg, samtidig som den napper, må vi arbeide med å skape avstand mellom deg og hesten.

Den kan altså søke mot deg med mulen så mye den vil. Men ikke hvis den står for nærme. Da må vi arbeide med å skape litt avstand.

En høflig hest respektere at den må stå litt på avstand fra deg, men at det er helt greit å strekke hodet fremfor å ha kontakt med deg.

Normalt er det ikke et problem at hesten står nærme, men dette gjelder ikke hester som biter, det kan bli farlig.

Slik får du hesten til å holde avstand

Vi ønsker på ingen måte å jage hesten vekk fra oss, vi vil beholde det gode forholdet og hestens ønske om å være med oss. Men vi må samtidig fortelle hesten at vi ikke ønsker at den skal komme for nærme. Spesielt siden den har en tendens til å bite.

Dette gjøres enklest ved å skape energi rundt oss uten å rette dette mot hesten. Det vil si at vi skal gjøre det litt ubehagelig å være for nærme oss. Det gjør vi ved å for eksempel hoppe opp og ned når den kommer for nært, uten å rette denne energien mot hesten. Dersom dette ikke fungerer kan du også veive med armene, eller i verste fall ta med noe som lager litt lyd slik at du kan skape enda mere energi.

Rett alltid energien mot bakken rundt deg, aldri mot hesten. Du ønsker kun å beholde ditt rom, ikke å kontrollere hvor hesten står eller jage den vekk.

Noen velger også å veive med en pisk fra side til side mot bakken eller over hodet. Det viktigste er at du klarer å lage nok energi rundt deg til at hesten tar noen skritt bakover og slapper av der.

Nærhet er bra, men ikke for hestene som biter

Det kan altså bli farlig med en hest som har en tendens til å stå altfor nærme mennesker og samtidig ønsker å bite og nappe.

Derfor bør du ha som hovedregel at hesten må holde avstand, men at den får lov å strekke hodet mot deg for å få oppmerksomhet og kontakt med deg.

Den får altså lov å beholde kontakten så lenge nakken er utstrakt.

Hesten får undersøke og holde kontakten så lenge den står langt nok unna til å måtte strekke litt på halsen for å nå deg

Når hesten når bort til deg med mulen uten å strekke nakken og hodet, er det på tide å skape energi rundt deg og få den til å rygge litt unna. Dette har igjen ingenting med å få hesten til å flytte på seg eller kontrollere dens bevegelser, kun å fortelle at du ikke er komfortabel med at den er så nærme.

Så lenge hesten er høflig, og holder god avstand kan den strekke hodet frem for å få kontakt med deg. Du holder bare hendene som en skål og stryker den rundt om på mulen. Og beholder kontakten med mulen så lenge hesten søker mot deg med mulen.

Hester som napper må lære å holde ekstra avstand frem til de ikke napper mer

Sikker håndtering

Du har nå lært en måte å beholde kontakten med hesten selv når den prøver å nappe og bite. Desto mer du øver på dette, desto kjedelige blir det for hesten å forsøke å nappe tak i klær eller huden din.

Øvelsen gjøres hver eneste gang hesten fører hodet og mulen mot deg. Ikke prøv å klapp hesten andre steder i ansiktet. Dette kan i noen tilfeller oppfattes som en invitasjon til lek. Og kan ende med at hesten napper etter underarmen din mens du prøver å klappe den.

Med en hest som napper, kan klapping på kjeven oppfattes som invitasjon til lek

Du holder bare hendene dine samle som en skål og stryker rundt omkring på mulen mens du sørger for at innsiden av håndflaten er det eneste stedet hesten får forsøke å nappe eller bite.

For en hest som trenger mye fysisk kontakt blir dette en måte å bygge tillit og forhold mellom dere. Ved å gjøre dette hver eneste gang hesten prøver å få kontakt med deg, vil bitingen til slutt stoppe og strykingen på mulen styrke forholdet.

De viktigste poengene fra artikkelen:

  1. Hester er sjeldent aggressive. Biting og napping er som oftest en form for kommunikasjon. Enten fordi den forventer ubehag og smerte. Eller fordi den ønsker oppmerksomhet og kontakt.
  2. Vi ønsker aldri å straffe hesten for biting og napping. Vi vil heller finne årsaken til bitingen dersom det skyldes smerte. Eller gi hesten den oppmerksomheten den søker samtidig som vi beskytter oss selv.
  3. Dersom hesten ønsker kontakt og oppmerksomhet bruker vi hendene som en barriere mellom oss og hestens tenner. Vi former begge hendene som en skål, og holder håndbaken samlet og formet rundt hestens smule mens vi stryker og klapper rundt omkring. Langs nesebor, under haken og i munnviken, hele tiden mens fingrene holdes bort fra tennene, og håndbaken eller håndflaten er mot tennene. Hesten får lov å gnage på innsiden av hendene våre hvis den ønsker det.
  4. Vi ønsker at hesten står såpass langt unna at den må strekke hodet litt fremover for å nå oss. Da kan vi ha kontakt uten at det blir farlig for oss.
  5. Dersom hesten under håndtering blir for nærgående, må vi skape avstand ved å lage energi rundt oss.
  6. Vi holder kun rundt hestens mule når den selv søker kontakt mot oss.
  7. Hesten kan når som helst ta hodet vekk fra oss, uten at vi følger etter med hendene.
Napping og biting kan minimeres med riktig håndtering over tid

Alltid sikkerhet først

Pass på fingertuppene

Det tryggeste er å gjøre dette enten i grime og løst leietau. Eller løs på et inngjerdet område. I boksen blir hesten ofte stående for nært oss til at det er trygt. Med en hest som napper og biter, må vi være 100% til stede. Vær ekstremt påpasselig med at hesten ikke får tak i fingrene dine!

Ikke forsøk dette dersom du selv er usikker og redd for at hesten kommer til å bite deg underveis.

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *