Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Hvordan lykkes med fri tilgang på høy?

Å gi hester fri tilgang på høy og grovfôr kan både gi økt trivsel og bedre helse. Dette handler altså ikke bare om å dekke ernæringsbehov, men også om å støtte naturlige atferd og mental velvære. Blant annet kan fri tilgang på grovfôr:

 1. Etterligne naturlig beiting og leting etter mat
 2. Gi bedre fordøyelse og generell helse
 3. Redusere stress og adferdsproblemer
 4. Hjelpe med å kontrollere vekt med riktig kvalitet og mer bevegelse
 5. Øke trivsel og livskvalitet gjennom mer bevegelse
 6. Stimulere nysgjerrighet gjennom leting mat

Ikke alle hester er like enkle å sette på fri tilgang, men med riktig tilrettelegging kan du lykkes med de fleste.

I artikkelen finner du derfor over 9 tips til hvordan du øker sjansen for å lykkes med fri tilgang på grovfôr.

1. Sett opp mange høy- og fôrstasjoner

Å ha mange høystasjoner er viktig fordi det etterligner hestenes naturlige beiteatferd og oppmuntrer til bevegelse. Hester er nysgjerrige og går ofte til neste plass for å se om føyet er bedre der.

Med flere stasjoner beveger hestene seg fra sted til sted, noe som reduserer konkurranse om maten og minsker stress. Det sikrer også at alle hestene får tilgang til høyet, uansett rang i flokken, og bidrar til bedre fordøyelse og generelt bedre helse.

Generelt bør det en god del flere høystasjoner enn hester. Og dersom du har få hester legg gjerne ut høyet på 10 eller flere plasser.

2. Design på paddocken:

For å lykkes med fri tilgang er oppsettet på paddocken viktig. Mange ser bedre resultater dersom de utformer uteområdene som et sporsystem eller bruker prinsipper fra Paddock Paradise.

Grunnen er at hestene da blir ledet rundt av andre hester som følger etter og til neste logiske fôrstasjon.

Igjen er det viktig at det er mange flere fôringsplasser enn antall hester, at det finnes flere veier å gå, samt brede nok spor til at ingen hester blir presset opp i hjørner eller trange passeringer.

Med riktig oppsett unngår du både konkurranse og jaging, og stimulerer samtidig til mer bevegelse og mindre tid med konstant spising.

Les også: 14 tips til bedre uteområder

3. Utforming og design på fôrplassene

Mange velger å legge ut løst høy på bakken. Det fungerer ofte når det er tørt og fint, uten sand og ingen vind. Men dersom du her utfordringer med at høyet blir tråkket ned, blåser bort eller vil unngå at hestene spiser sand er det best å lage små fôrkasser, eventuelt med høynett.

Det trenger ikke være plass til mer enn 2-3 hester for hver fôringsplass da vi uansett ønsker at de beveger seg videre på leting etter mer mat. Lag helst hver kasse nokså grunn slik at hesten ser rundt seg samtidig som den spiser. Vi ønsker ikke at den må stikke hode så langt ned at den mister oversikt over omgivelsene.

Husk å alltid legg ut nok mat til at det ikke går helt tomt. Hestene blir da etterhvert sikre på at de ikke går tom i løpet av dagen. Og du unngår at de sluker maten så raskt som mulig.

4. Redusere sløsing av høy

Mange opplever at det går med litt mer høy når hestene har fri tilgang. Men vi ønsker fortsatt ikke å sløse med dyrt fôr. Her er det mye som kan gjøres:

 • Riv og rist høyet godt fra hverandre slik at det er helt løst. Da unngår du at hestene river ut store deler høy som de mister på bakken.
 • Dersom høyet blåser ut av kassene sett opp netting rund hele eller deler av kassen slik at de fortsatt har oversikt, mens høyet holdes på plass. Bruk eventuelt grovmasket høynett i kassen.
 • Pass på at området rett rundt fôringsplassen er tørt og rent slik at hestene spiser opp høy som faller på bakken. Legg gjerne betongheller, gummimatte eller støp rett rundt hver fôrplass
 • Rydd, kost og fjern gammelt og tilgriset høy daglig

5. Velg riktig fôr

Med fri tilgang på grovfôr må høykvaliteten tilpasses den mest nøysomme hesten. Det vil si at det ofte er enklere å ta ut hester som trenger mer energi, enn det er å hindre hester som lett legger på seg i å spise for mye.

Eksperimenter derfor med høy med forskjellig energiinnhold som H3-H4-høy. Og bland om nødvendig inn litt havrehalm. Dersom det er veldig stor forskjell på hestenes energibehov må de kanskje deles opp deler av dagen. Da kan hester som trenger mye mat få mer energirikt fôr deler av dagen. Og tilskudd med kraftfor.

6. Legg til andre vekster

Hester i vill tilstand spiser langt mer en bare gress. Fra blomster, planter og busker til nye skudd og bark. Til og med jord og gjørme i noen tilfeller.

Tilgang til andre vekster minker både forbruket av høy, gir de noe å gnage på og lar hesten selv velge hva den har lyst på.

Dersom du har mulighet inkluder derfor områder med kratt og trær i paddocken. Hvis dette ikke er mulig kan du gi avkapp fra selje, pil, osp, gran og alm. Noen hester foretrekker også epletrær, bjørnebærbusker, nyperoser og bringebærbusker.

Du kan altså både legge ut avkapp etter rydding eller plante selv.

7. Problemer med finmasket høynett og store høyballer

Mange som har hester på fri tilgang fôrer i finmasket høynett eller ved å legge ut én stor høyball. Dette fungerer for mange ved å redusere mengden høy hesten får tak i. Og ved å lage én stor fôrstasjon blir fôringen enkel for stalleier.

Finmaskede nett

Men finmaskede høynett kan ofte føre til frustrasjon hos noen hester. Selv om nettene er designet for å redusere svinn og kontrollere matinntaket, kan de skape irritasjon fordi hestene må bruke mye tid og energi på å trekke ut høyet.

De blir også stående på samme plass over lengre tid. Det kan føre til stress og i noen tilfeller til tannslitasje, da de må gnage mye på nettene for å få tak i maten. Noen hester blir også veldig opptatt av å få tak i nok mat og tar derfor ikke pauser vekk fra fôrstasjonen.

Sørg da heller for å få tak i høy med lavere energiinnhold fremfor å begrense spisingen med nett.

Store høyballer

Store høyballer har også sine ulemper. Når hestene får tilgang til én stor ball med høy, har de en tendens til å stå stille og spise fra samme sted over lengre tid. Dette begrenser bevegelsen deres, noe som kan føre til kjedsomhet og fysisk inaktivitet. Hester er naturlig laget for å bevege seg mens de beiter, og å stå stille over lange perioder kan ha negative effekter på både deres fysiske og mentale helse.

Ved å spre høystasjonene rundt i paddocken, oppmuntres hestene til å gå fra en stasjon til en annen, noe som etterligner naturlig beiteadferd. Dette øker daglig aktivitetsnivå og reduserer risikoen for kjedsomhet. Flere stasjoner bidrar også til å redusere konkurranse om maten, noe som skaper en mer harmonisk flokkdynamikk.

8. God tilgang på vann og mineraler

Vann og mineraler er selvfølgelig like viktig som grovfôr. Sørg for at hestene har konstant tilgang til rent og friskt vann. Helst temperert på vinterstid og inkluder gjerne flere vannkilder. Legg også ut saltstein flere steder.

Mange eksperimenterer med tilgang på vann med forskjellige tilsetninger for å få hesten til å drikker mer. Det kan være urter, salter eller eplesidereddik. For eksempel gurkemeie, mynte, urtete, salt, magnesium, eplejuice og leire. Søk på nett og se hva du finner. Men husk å alltid tilby helt rent vann i tillegg.

9. Andre løsninger

Det finnes selvfølgelige andre gode løsninger på fôring. Men de fleste krever enten tekniske installasjoner eller begrensning på mengde.

Dersom du ønsker å investere litt penger kan automatiske fôrhekker være en løsning. Disse har paneler som går opp og ned i faste intervaller og bryter derfor av spisingen i korte intervaller gjennom døgnet.

Noen bruker også automatisk åpning av grind inn til nye fôringsplasser i løpet av dagen. Men dette varierer litt på kvalitet og funksjonalitet.

10. Tilvenning til fri tilgang

4 Popular Types of Hay Safe For Horses to Eat

Hester som er vant til begrenset tilgang på høy trenger kanskje en tilvenningsperiode.

 • Start gradvis: Begynn med å øke mengden høy som er tilgjengelig litt etter litt. La hesten få fri tilgang til høy i korte perioder, og øk disse periodene gradvis over tid. Dette hjelper hesten med å tilpasse seg den nye situasjonen uten å overspise.
 • Flere høystasjoner: Plasser flere høystasjoner i paddocken for å oppmuntre hesten til å bevege seg rundt mens den spiser. Dette etterligner naturlig beiteatferd og reduserer risikoen for at hesten bare står stille og spiser konstant.
 • Bland høy med halm: For å hindre at hesten overspiser høy, kan du blande det med halm. Dette gir hesten noe å tygge på uten å innta for mange kalorier. Det er spesielt nyttig for hester som lett legger på seg.
 • Overvåke helse og adferd: Hold et øye med hestens vekt og adferd gjennom hele tilvenningsperioden. Sørg for at den ikke viser tegn til fordøyelsesproblemer eller andre helseproblemer og juster mengden og kvaliteten på høy etter behov.

Ekstra tips og ressurser

Det finnes flere bøker og utallige gode artikler på nett om fordeler med økt tilgang på grovfôr og fôring som etterligner naturlig beiting.

Blant annet bøker som:

 • Paddock Paradise av Jaime Jackson: En grundig guide til å designe naturlige beiteområder som fremmer hestens helse og trivsel.
 • The Horse’s Health Bible av Colin Vogel: En omfattende bok om hestehelse som inkluderer kapitler om ernæring og fordøyelse.
 • Hele utgaven av boken “The Equine Behavior” av Paul McGreevy: Inneholder innsikt i hesteatferd og hvordan fôring påvirker deres velvære.

Og artikler:

 • EquiSearch’s “Feeding Horses Hay Free-Choice”: Diskuterer de ulike helsefordelene ved fri tilgang til høy, inkludert reduksjon av adferdsproblemer og forbedret fordøyelseshelse. Artikkelen gir også praktiske råd for hvordan man kan gjennomføre fri fôring på en trygg og effektiv måte​ (EquiSearch)​.
 • “Free-Choice Hay Feeding for Horses: Pros, Cons, and Individual Considerations” av Hicks Hay Company:Utforsker hvordan fri tilgang til høy kan etterligne hestens naturlige beiteadferd og tilbyr praktiske tips for å sikre hestens helse og trivsel​ (Hicks Hay Company)​.

Til slutt

Å gi hestene fri tilgang på høy gir mange fordeler, inkludert bedre fordøyelse, redusert stress, færre adferdsproblemer og økt fysisk aktivitet.

Ved å bruke flere høystasjoner, unngå finmaskede høynett og store høyballer, og sikre tilgang til rent vann og nødvendige mineraler, kan du optimalisere fôringsrutinen og velferden.

Prøv tipsene og se hva som fungerer best i din egen flokk. Husk at god velferd ikke bare gir glade hester, men også betydelige helsefordeler som kan redusere veterinærkostnader på sikt.

Din innsats for å skape en naturlig og balansert livsstil vil betale seg i form av sunnere og mer tilfredse hester.

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *