Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Lær å se hestens små tegn på ubehag og smerte

Noe av det viktigste vi lærer innen vår omgang med hest, er å kjenne igjen hestens tegn på smerte og ubehag.

Dessverre mangler mange eiere, ryttere og trenere kunnskapen til å gjenkjenne disse tegnene. Og ofte har vi lært at problemer knyttet til smerte og ubehag er hestens personlighet eller mangelfull trening.

Problemet

Noen tegn er så vanlige å se, spesielt under ridning, at vi tror de er normale. Og dessverre er det noen ganger en refleksjon av hvordan rytteren bruker tøylen og sjenkelen eller smerter i muskler og skjelett under ridning.

Dersom adferd knyttet til ubehag og smerte overses ender det ofte med stadig forverring av hestens oppførsel. Noen ganger løses dette med påfølgende strengere treningsmetoder og frustrasjon. Noe som medfører en vond sirkel hvor rytters ambisjoner kolliderer med hestens uttrykk for smerte og ubehag.

Hester er for de fleste bruksdyr, og når vi må stoppe bruken forsvinner også mye av det som er gøy med hest. Da er det enkelt å heller overse de små tegnene hesten viser og fortsette som før.

Vi må som ryttere og hesteeiere våge å aktivt se etter de minste tegnene på smerte og ubehag, både under håndtering og ved ridning. Selv om dette kanskje medfører at vi over en periode må sette vår fornøyelse og ambisjoner på vent.

Ansiktsutrykk

Det er gjort mange studier på hestens ansiktsutrykk og oppførsel ved smerte. Et google-søk på «pain face in horses» gir gode resultater. Det er likevel få som har denne kunnskapen, og vi går derfor gjennom de vanligste ansiktsuttrykkene forbundet med smerte og ubehag hos hest.

Før vi starter: Ta en titt på bildene nedenfor. Klarer du å sette ord på hva forskjellen er? De fleste klarer tydelig å se at den ene hesten har det bedre enn den andre.

Men tegnene er ikke alltid like enkle å lese. Vi skal derfor gå gjennom mange tegn og adferder forbundet med smerte og ubehag.

Hester prøver så godt de kan å kommunisere med oss, dog på en svært subtil måte. De vil at vi skal forstå at bak den litt stramme mulen, de trekantede øynene og halen som er klemt mellom bena, er det en hest som prøve så godt den kan, men samtidig opplever smerte og ubehag.

Nedenfor finner du ansiktisutrykkene som er forbundet med smerte og ubehag hos hester.

Ører

Lave ører. Ørene holdes ut til siden eller bakover i mer en 5 sekunder av gangen. Ofte asymmetrisk.

Øyne

Sammentrekning av muskulaturen over øynene gjør at de får et trekantformet eller bekymret uttrykk. Beinet over øyet er ofte godt synlig. Kan se det hvite i hestens øyne.

Øynene holdes delvis eller helt lukket.

Tyggemuskler og kjeve

Området mellom munnen og kjeven ser anspent ut. Muskelene er stramme og blodårer kan synes.

Mule og nesebor

Stram mule. Ofte litt firkantet utseende med en tydelig hake

Vide nesebor. Bidrar til at mulen ser mer kantet ut i profil

Det er spesielt når hesten viser flere av tegnene samtidig, og i mer enn noen sekunder av gangen, at vi bør reagere. Vi må da spørre oss selv hvorfor hesten viser dette, og kartlegge når og i hvilke situasjoner hesten viser tegnene.

Noen av disse vises også når hesten er anspent eller stresset. En må derfor være oppmerksom på i hvilke situasjoner tegnene vises.

Det er uansett helt nødvendig å kontakte veterinær for videre utredning dersom hesten jevnlig viser tegn på ubehag. Din kartlegging vil være til stor hjelp når veterinær undersøker hesten. Smertene kan både ha sammenheng med hvordan utstyr brukes, økt belasting i rygg og bein ved ridning eller smerter andre steder i kroppen.

langthesteliv.no har de laget en test med filmklipp av hester som viser foskjellig grad av «pain face» hvor du kan teste din kunnskap.

Ansiktsutrykk kan også indikere ubehag og smerte under ridning

Hvor mange av tegnene beskrevet ovenfor klarer du å kjenne igjen på dette bildet?

Noen hester viser kun tegn til smerte under ridning eller kjøring. Smerten kan da komme fra økt belastning på rygg og bein, utstyr som ikke passer eller for hard bruk av bitt og sjenkel.

Når tegnene vises under ridning må vi kartlegge om hesten viser ubehag kun ved kontakt på tøylene og ved sjenkelbruk. Eller om vi også ser de når hesten går i en avslappet form uten direkte påvirkning fra oss.

Ved tegn til ubehag kun i samlet form og ved spesifikke øvelser er det en sterk indikasjon på at vår ridning og bruk av hjelpere er en del av problemet.

Dersom hesten også viser tegn i avslappet form under ridning, trengs det i tillegg en grundig gjennomgang av passform på utstyret, og undersøkelse av mulige smerter i rygg og bein.

Ved hjelp av kartlegging kan du i noen tilfeller eliminere hestens ubehag gjennom å tilpasse utstyret og ri med en mildere hånd og sjenkel. Men ved tegn til ubehag uten vår direkte innvirkning må veterinær kontaktes for videre utredning. Smerter kan da ha utspring i alt fra usynlig halthet, ryggproblemer, mangel på muskulatur og problemer som magesår.

Oppførsel under ridning som indikerer ubehag eller smerte

Hesten velger ofte samarbeid fremfor flukt og aggresjon fordi de er medgjørlige. Men de vil uansett vise flere tegn på ubehag hvis dette er tilstede.

Dr. Dyson og kollegaer har utviklet «The Ridden Horse Pain Ethogram» som er en katalog med 24 adferder hester viser ved ubehag under ridning.

I følge studiene er sannsynligheten for smerte høy dersom hesten viser 8 eller flere av disse adferdene.

Dessverre anses en del av adferdene som vanlig oppførsel og blir i noen tilfeller betegnet som mangel på respekt eller trening.

Adferdene er som følger:

Ansikt

Ørene er rotert bak i mer en 5 sekunder av gangen

Øynene holdes lukket i mer enn 2-5 sekunder

Øyehviten er synlig

Intenst blikk i mer en 5 sekunder

Munnen holdes åpen eller lukkes og åpnes gjentatte ganger

Tungen stikker ut

Bittet dras gjennom munnen

Kropp

Hodet går opp og ned

Tiltet hode

Foran vertikalen i mer en 10 sekunder

Bak lodd i mer en 10 sekunder

Hodet beveger seg fra side til side

Halen holdes klemt inntil eller skjevt til en side. Halen skal svinge.

Repeterende vifting med halen

Gangarter

Raske gangarter og endrer rytme konstant

Trege gangarter og korte steg

Bevegelse på tre spor og lening inn på sirkel. Bakbeina følger ikke i frembeinas spor.

Går opp i feil gallopp, kryssgallopp eller skifter galopp foran eller bak

Spontan endring av hastighet innen gangarten. Og bryter gangart, for eksempel fra gallopp til trav

Subbing med bakbeina. Dra med seg sand når hoven flyttes fremover. Snubler flere ganger foran eller bak under ridning

Retningsendringer mot rytters signaler og blir jevnlig skremt

Uvillighet til arbeid eller å gå frem. Kan stoppe brått. Må konstant drives frem

Steiling

Bukking og sparking bak

Guidene er designet av Train with Trust® Project og illustrert av Melissa Cho i samarbeid med Dr. Sue Dyson. De kan lastes ned og deles til privat bruk.

Hvor og hvorfor har hesten vondt?

Det er fullt mulig å kartlegge mye selv. Blant annet hvilke tegn hesten viser og i hvilke situasjoner hesten viser tegnene på ubehag og smerte.

Men akkurat hvor hesten har vondt skal overlates til dyktige veterinærer. Uansett er informasjonen du samler svært verdifull og kan bidra til å finne ut av hva som er galt.

Og for å best mulig bistå veterinær kan du bruke skjema og registrere hver eneste gang hesten viser et tegn.

Når du ser tegn hos andres hester

I stallen og på arrangementer observerer vi ofte andres hester og ridning. Og med et godt blikk vil vi ofte kunne se tegn på smerte hos hester som ris eller kjøres. Vi blir da stående i en kjedelig situasjon hvor vi enten tier og ser forbi hestens smerte, eller sier fra med fare for å bli møtt med frustrasjon og sinne.

Å konfrontere noen som bruker hesten i beste hensikt er sjelden lurt. Men det er også feil å ikke gjøre noe.

Som et minste bidrag til bedre forståelse av hestens uttrykk og signaler kan vi dele kunnskap og informasjon til alle som vil lytte.

For eksempel dele artikler og henge opp skjema i stallen.

Til slutt

Kunnskap om hvordan vi gjenkjenner smerte hos hest er noe av det viktigste vi lærer. Men uten handling har det liten effekt. Vi må sette mål og fornøyelse til side og ta kostnadene og tiden hesten trenger for å kunne prestere uten noe form for ubehag.

Vi bør alle filme egen ridning og ta en ærlig gjennomgang av hva vi ser. Ofte kan mye bedres med flinke fagfolk, men det hender også at vi må innse at hesten ikke lengre skal brukes slik vi ønsker.

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *