Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Late hester: Treningen som sikrer bedre fremdrift

«Hesten er lat, jeg får ikke trent på det jeg ønsker»
«Den vil aldri opp i galopp»
«Jeg må drive hesten fremover hele tiden for å holde den i gang
«


Kjenner du deg igjen i noen av utsagnene?

De fleste av oss har ridd «late» hester og vet hvor frustrerende det kan være. Vi tenker kanskje litt for ofte at det er sånn denne hesten er i stede for å spørre:

 • Hvorfor oppleves hesten som lat?
 • Hvordan kan jeg legge opp treningen for å få hesten lettere for sjenkel?

Heldigvis er fremdrift nokså enkelt å fikse med riktig kunnskap. Alt handler om å ta problemet fra hverandre. Og deretter arbeide med det helt grunnleggende uten å kreve noe fra hesten i tillegg.

I artikkelen finner du alt du trenger for å starte treningen selv.

Hvorfor går ikke hesten frem? Er den egentlig lat?

Det finnes flere årsaker til at en hest ikke går frem for sjenkel. Selv om hester naturlig ønsker å spare energi, er dette sjelden den egentlige årsaken til problemet. Før du begynner treningen, er det viktig å forsikre deg om den nøyaktige årsaken. Her er fire mulige grunner som må utelukkes før du går videre med treningen:

Utelukk disse 4 grunnene før du går videre

 1. Smerter: Hvis hesten plutselig endrer adferd og nekter å gå frem for sjenkel, bør du først få en veterinær til å undersøke den for å utelukke eventuelle smerter. Sjekk også at salen passer godt og ikke klemmer.
 2. Engstelse eller nervøsitet: Hvis hesten virker engstelig eller nervøs, må du først arbeide med å få den rolig, oppmerksom og avslappet når du rir på det aktuelle stedet. Noen hester kan virke late, men det kan faktisk være tegn på nervøsitet. Vær derfor oppmerksom på at noen hester kan «låse seg» i stedet for å vise tegn på frykt. Det er viktig å kunne lese hestens språk for å forsikre deg om at den er trygg og avslappet før du begynner treningen. Les gjerne artikkelen «Hestens 8 små tegn på nei» for mer informasjon.
 3. Manglende opplæring: Hesten har ikke lært hva sjenkel eller kommando for frem betyr. Dette gjelder helst hester som ikke er innridd ennå, men det er likevel viktig å vurdere dette. Så lenge hesten reagerer litt fremover på sjenkelen, kan du gå videre.
 4. Ubalansert rytter: En ubalansert rytter kan få hesten til å kvie seg for å gå opp i trav eller galopp. Dette er spesielt vanlig hos unge hester. Hvis du tror dette er årsaken, kan du få hjelp fra en mer erfaren rytter med metoden under treningen.

To årsaker til at hesten har blitt døv for sjenkelen

Når punktene ovenfor er utelukket, kan vi generelt si at hester som har blitt døve for sjenkel har blitt det av to årsaker:

 1. Mangel på konsekvent oppfølging: Rytter følger ikke gjennom på å få en skikkelig reaksjon hver eneste gang. Typisk er dette ryttere som fortsetter å drive hesten med setet, klemmer med sjenkel og smatter etter å ha fått et «for lite» svar, og som gir opp etter en liten stund når resultatet uteblir og de er slitne i beina.
 2. Overdrevne krav etter at hesten har reagert: Rytter krever for mye etter at hesten går frem, og hesten ser derfor ikke noen grunn til å gå raskere fremfor og blir heller stående i ro. Riktig reaksjon på sjenkel etterfølges uansett av klemming med sjenkel, kontakt på tøyler, tapping med pisk, og bøyning i nakke og kropp.

For mange utfordringer på en gang

Ofte prøver vi å løse for mange problemer samtidig. Vi vil ha de til å reagere med mye energi fremover, styre de i en retning, holde ønsket tempo samt ha god kontakt på tøyler og krumme nakken.

Dersom vi i tillegg prøver å oppnå alt dette i en retning hesten ikke ønsker å gå, kan det ende med protester og kanskje steiling.

Dette blir alt for mye å be om når vi arbeider med helt grunnleggende problemer i hestens trening: Nettopp at den ikke gir oss nok energi når vi ber om det.

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for hesten å lykkes

Når vi krever for mye av hesten uten tilstrekkelig trening ender det dessverre ofte opp med fortvilte ryttere og umotiverte hester.

Nedenfor presenterer vi en enkel treningsmetode som uten tvil vil forbedre fremdriften i alle gangarter.

Lær hesten å gå frem med energi hver gang

Uansett hvilke overganger du har problemer med, skal du først og fremst arbeide fra holdt. Det er her grunnarbeidet ligger, og fungerer ikke dette skikkelig vil heller ikke de andre overgangene fungere. Problemet ligger i at hesten ikke vet at riktig respons på sjenkel er mer energi relativt raskt.

Forutsetningen for å arbeide med metoden nedenfor er:

 • Hesten må være frisk, oppmerksom og avslappet.
 • Du må ha tilgang til et lukket område der hesten kan bevege seg fritt.
 • Du må være komfortabel med å la hesten gå dit den vil uten å forsøke å styre eller stoppe den.
 • Hesten bør forstå at sjenkel- eller smattingssignalene betyr at den skal øke energinivået, selv om den kan reagere litt forsiktig eller langsomt.
 • Vær forberedt på at hesten kan gjøre små hopp og raskt starte å trave av gårde.

Noen viktige punkt før du starter

Vi skal altså starte med en avslappet hest stående på ridebanen, gjerne i en retning den uansett ønsker å gå.

I innlæringsfasen skal vi godta hvilken som helst energiske reaksjon hesten viser etter at du har bedt om mer energi. Det er jo nettopp mer energi vi prøver å lære den.

Det er viktig å skille mellom innlæring og trening. Under innlæringen er alle energiske reaksjoner riktig

Det vil si at riktig reaksjon i begynnelsen like godt kan være at hesten tar tre raske energiske steg til siden, traver bort til porten og bråstopper, eller tar to travsteg fremover før den snur rundt og traver en annen vei.

Vi skal kun arbeide med mer energi. Det vil si at du skal følge hesten uansett hva den velger å gjøre (ingen plutselig reaksjon med å dra i tøylene for å stanse den). Du kan gjerne holde deg fast i salen hvis du tror du kommer til å komme ut av balanse (tøylene skal uansett ikke brukes til dette).

Pass på at du ikke drar i tøylene eller klemmer med beina i det hesten går frem

Hvis hesten ender med å trave rundt uten å vise tegn til å stanse, kan du bøye den forsiktig og rolig inn på en stor volte til den stanser.

For å forberede hesten på at du kommer til å be den om noe skal vi legge til et par steg før sjenkel. Dette er viktig. Du skal og vente 2-3 sekunder i hvert steg før du går videre. Det er for å gi hesten tid til å finne riktig svar før du øker energien din.

Når du nå går gjennom stegene nedenfor og ber om mer energi, er det viktig at du legger bort forventingene til hva som skal skje, og lar være å røre tøylene eller styre hesten på andre måter.

Og husk at du i starten kun skal arbeide fra holdt.

Slik ber du om mer energi for å være sikker på at du får et svar – 7 steg

 1. Visualiser mer energi fra hesten (dette aktiverer ofte muskler uten at du merker det, og forbereder også deg på hva som skal skje)
 2. Stram opp kjernemuskulaturen i mage og rygg
 3. Stram setemuskel (unngå å klemme med lårene)
 4. Gi et lite signal med sjenkel
 5. Øk styrken på sjenkelen ved å løfte beinet vekk fra magen og slippe de inntil (unngå å sparke)
 6. Vift med pisken bak hesten eller slå på støvelen din slik at det lager litt lyd
 7. Hvis du ikke får ønsket energi fra disse stegene: fest eventuelt en pose i enden av pisken for å kunne lage litt bråk og vifting bak ved hestens lår. Dette kan føre til at hesten flytter seg sidelengs, men så lenge du får beina godt i gang med skikkelig energi er dette riktig reaksjon til å begynne med.

Følg stegene rolig og kontrollert helt til du får en energisk reaksjon. Det er ikke nok at hesten tar et tregt steg fremover, da fortsetter du å gi enda tydeligere signaler til du får mer bevegelse.

Du vil at hesten skal gi deg mer energi enn du senere vil be om. Gjerne til hesten tar et par travsteg. La hesten få stoppe og hvile når den har gitt riktig respons.

Du har nå endret reglene for hva som skjer når du ber hesten om mer energi, det kan gjøre at hesten slenger litt på hodet, eller vifter med halen, men igjen er dette helt greit de første gangene. Ikke korriger hesten.

Når vi endrer reglene kan det være hesten svarer med å vifte med halen og slenge med hodet

Før du starter på nytt, bør du alltid forsikre deg om at at hesten er helt avslappet, og deretter følge stegene til du igjen får en ny energisk reaksjon frem i trav.

Ved korrekt gjennomføring, vil du ikke trenge å gjenta mange ganger før hesten begynner å reagere raskt og energisk. Ofte vil du til og med se en reaksjon før du gir sjenkel. Likevel, følg alltid stegene helt til du får litt mer energi enn du ønsker.

Vær nøye med å gi god tid til de tre første stegene, altså forberedelsen før du gir sjenkel, flere sekunder før du går videre til neste steg. Dette forbereder hesten på at noe skal skje og gjør den klar til å reagere. Ikke gå rett på sjenkel, det blir ikke rettferdig ovenfor hesten, spesielt når vi ber om såpass mye reaksjon.

Denne treningsmetoden fungerer like godt på hester som ikke vil gå fra holdt til skritt/trav/gallopp, som på hester som er vanskelige å få opp i trav eller galopp.

Vi arbeider uansett med kommandoen for «mer energi». Og denne læres såpass godt fra holdt og opp i skritt/trav at du ikke vil trenge å øve på de andre overgangene. Det kommer av seg selv.

Lærer vi hesten å gi masse energi fra avslappet holdt til skritt/trav/gallopp på små signaler vil resten løse seg selv. Dette er hemmeligheten med god grunntrening.

Bygg videre på overganger sammen med annen trening

Etter at du har øvd på overganger og hesten gir godt med energi hver gang, er det på tide å øke kravene. Neste steg er at hesten skal kunne holde tempoet eller gangarten uten å bryte av eller sakke farten.

Du gjør dette ved å be hesten gå frem i for eksempel trav med akkurat samme metode og steg som beskrevet ovenfor. La den så få bryte ned til skritt slik den har gjort tidligere, og be den gå opp igjen i trav etter noen steg.

Det er viktig at vi lar hesten få gjøre feilen med å bryte gangarten helt før du ber den gå frem igjen. Grunnen er at vi da tydeliggjør hva hesten gjorde feil, og at det er litt tyngre for hesten å bryte av og deretter gå opp igjen i trav.

Det vil si at i den første tiden du arbeider med dette, skal hesten altså få lov å gjøre feilen. Og husk at du på dette tidspunktet ikke skal tenke på styring eller ha kontakt på tøylen. Dette kommer senere når hesten av seg selv holder tempoet.

Som du nok har sett bryter vi ned øvelsene til det helt grunnleggende. Dette gjør treningen mye enklere både for hest og rytter. I listen nedenfor ser du 3 forslag til videre arbeid.

 1. Holde et jevnt tempo i alle gangater uten at du tar i tøylene, hesten får fortsatt gå akkurat dit den vil. Det er i skritt du gjør det viktigste arbeidet, hvis alt sitter her, går det mye enklere i trav og galopp etterpå. Når du kommer opp i trav og galopp husk å ta hensyn til hestens kondisjon og bryt av før hesten blir sliten. Du kan gradvis øke lengden over tid.
 2. Holde tempoet mens du forsiktig styrer hesten ved å ta i én tøyle og deretter slippe ved første tegn til respons i alle gangarter. Først i skritt, så i trav og deretter galopp.
 3. Holde tempoet i alle gangarter og ri med lett kontakt (hvis du skal ri med kontakt fremover) mens du svinger. Som tidligere gjør et godt grunnarbeid i skritt før du går videre til trav og galopp.

Målet er at hesten skal bevege seg mellom avslappet og energisk relativt raskt. Du vil at hesten skal aktivere bakparten og skyve fra fremover og deretter gå tilbake til avslappet.

Gå tilbake til grunntreningen hver gang du merker at hesten ikke responderer nok på sjenkel eller smatting (din valgte metode for frem). Gå også gjennom om det er noe ved din ridning som gjør at hesten reagerer som den gjør.

5 viktige punkt å ta med seg før du starter

 • Vi vil heller at hesten tar av litt for kraftig enn litt for sakte. Så vær forberedt på å bli med hesten hvis den på et tidspunkt under denne treningen tar av i trav eller galopp. La hesten få gjøre hva den vil etter at den har satt av gårde. Ikke ta i tøylene, ikke prøv å sving, bare bli med hesten til den stanser og la den så få en pause. Dette viser hesten at reaksjonen var riktig.
 • Ikke stans med å gi signaler før du får en god reaksjon fremover. Etter at hesten har satt av gårde er det viktig at det ikke er noen form for korreksjon. Dette er for å tydeliggjøre hva som riktig og belønne riktig reaksjon.
 • Mellom hver gang du spør om fremover bør du være sikker på at hesten er avslappet og ikke holder spenninger før du ber på nytt. Du vet at hesten er klar ved å se etter senket nakke, blinking, kryssing av bakbeina når den snus rundt, sukking, tygging, slikking osv.
 • Det er bedre med jevn øking av din energi enn å gi signalene raskere og raskere. Øv på å øke tydeligheten av signalene dine jevnt eller rytmisk slik at det er forutsigbart for hesten. Kraftig øking av styrke og rytme vil ofte føre til at hestens tillit til deg svekkes.
 • Ikke ha det travelt. Hesten må få lov å tenke og komme på hva det riktige svaret er. Du kan øve på å telle slik at det er 1-2 sekunder mellom hver gang du øker energimengden fra deg.

Legg gjerne inn spørsmål i kommentarfeltet. Vi svarer så raskt som mulig!

Lykke til med treningen!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *