Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Nervøse hester blir alltid bedre med denne metoden

De fleste som driver med hest har opplevd nervøse hester. Og selv hester som ikke ser stresset ut, bærer ofte på små bekymringer under trening og håndtering. Ofte fører dette til uønsket adferd, vanskelig håndtering og dårlig læring.

Absolutt alle kan lære denne enkle metoden for å få nervøse, stressede eller bekymrede hester til å slappe av. Alt du trenger er tid og en god dose tålmodighet.

Bonus er at større problemer ofte fikses helt av seg selv. Enten det gjelder hester som stresser på tur, løper ut, har utfordringer på sprangbanen eller er vanskelig å leie eller kontrollere i forskjellige situasjoner.

Derfor er det viktig å fikse stress

Hesten er ikke trygg og avslappet. Her må det arbeides med avslapping før videre trening.

Nervøsitet hos hester påvirker en rekke ulike funksjoner i kroppen og hodet, akkurat på samme måte som hos mennesker. Vi ser ofte stor innvirkning både på uønsket adferd, evnen til å lære og utfordringer med å gjennomføre øvelser i en avslappet form. Nervøsitet viser seg altså på mange forskjellige måter:

Adferd

 • Brå bevegelser
 • Skvetten, løper ut
 • Ignorerer deg og dine signaler
 • Låst og innesluttet, ser ut til å ikke reagere på noe
 • Skraping med beinet
 • Går eller snur seg vekk når du kommer
 • Ser bort
 • Problemer med leiing og innhenting fra beite

Emosjonelt

 • Ukonsentrert
 • Bruker lang tid på å lære eller forstå
 • Husker mindre til neste gang
 • Lav tillit til mennesker

Fysisk

 • Økt hjertefrekvens
 • Årvåkenhet
 • Anspente muskler
 • Stive bevegelser
 • Faller inn på sirkel
 • Problemer med bøyning og stilling
 • Problemer med avslappede gangarter

Det er altså et hav av konsekvenser når det kommer til stress.

Når vi overser nervøsitet og stress under trening gjør vi oss selv en stor bjørnetjeneste. Selv om vi kanskje lykkes med å gjennomføre øvelser i øyeblikket, ender vi ofte opp på bar bakke i neste treningsøkt. Uansett om det er trening på nye kommandoer, eller arbeid med en fri og aktiv gangart.

For at hesten virkelig skal lære og huske det vi trener på, må den være i stand til å ta til seg ny informasjon. En hest som er stresset på grunn av omgivelsene eller er redd for hva som kommer til å skje, vil ikke lære i samme grad som en avslappet hest.

Altså er avslapping grunnlaget for en effektiv treningsøkt både fysisk og emosjonelt.

Nervøsitet kan se forskjellig ut

Både årsaken til hesters nervøsitet og hvordan de viser det varierer. Noen hester er engstelige av natur, og veldig følsomme for alt vi gjør med de, mens andre utvikler det over tid med feil eller ugunstig trening. Nervøsitet kan også komme av negative enkelthendelser.

Hester som er engstelige eller nervøse deles gjerne inn i én av to kategorier.

1. Utad engstelige og nervøse hester

Dette er hester som er synlig stresset. Altså at de flytter beina, hever hodet og har litt brå bevegelser. Ser seg raskt rundt og låser ørene i en retning. De skraper gjerne med beina hvis de må stå i ro eller napper og biter på leietau eller andre ting i nærheten. Blir de skremt reagerer de med å løpe.

Hesten reagerer på at det kommer en hånd opp mot hodet og viser tegn på bekymring. Her bør personen trekke hånden tilbake, og heller la hesten søke kontakt.

2. Innesluttede og låste hester

Den andre typer er mer innesluttet. Disse hestene ser rolige ut fordi de står i ro, men er egentlig engstelige. De velger altså heller å fryse alle bevegelser og ignorere det som engster de. Dette skjer med hester når de blir overveldet og mangler mulighet til å unnslippe.

I begge tilfeller går vi frem på samme måte, men det er ofte vanskeligere å se de små tegnene på stress hos en hest som låser seg, sammenlignet med en hest som viser nervøsiteten utad.

De små tegnene på nervøsitet

Denne hesten er ikke helt avslappet og kan reagere med å løpe ut hvis den blir skremt. Søk mot et resultat der hesten er helt avslappet før økning av gangart og ridning på tur.

Før vi går videre til selve metoden går vi gjennom hestens små tegn på stress. Det er avgjørende å se disse tegnene så tidlig som mulig. Fordi det er vår tidlige respons på hestens nervøsitet som er nøkkelen.

Hestens små tegn på nervøsitet:

 • Hesten snur seg vekk fra deg eller ser vekk fra deg når du kommer
 • Hesten holder pusten eller har kortere pust enn vanlig
 • Hesten hever hodet og spisser ørene mot noe gjentatte ganger eller i mer enn 3 sekunder
 • Hesten ignorerer deg, dine bevegelser eller signaler
 • Hestens nesebor, underleppe og/eller mule har små rykninger
 • Hesten skraper med beinet eller napper på alt den får tak i
 • Hesten ruller veldig raskt

Den veldig enkle metoden som gir resultater

Pause for å sikre at hesten er avslappet

Det hele går ut på å gi hesten tid til å bli helt avslappet og komfortabel mellom hver eneste kommando du gir den. Eller mellom hver gang hesten blir bekymret for noe.

Det gjøres ved å ta pauser i treningen, slappe av og vente så lenge som nødvendig.

Vi sørger for at hesten aldri bærer med seg små mengder bekymring videre i treningen. Fordi det er disse små bekymringene som ofte holdes inne og etterhvert hoper seg opp slik at vi får en stresset eller nervøs hest.

Ofte kan hesten bære på både en, to og tre bekymringer, men når den fjerde kommer, får vi en reaksjon, synlig stress eller en hest som overreagerer på en postkasse.

Metoden handler altså om å løse problemet lenge før det oppstår. Vi må da observere hvor de små bekymringene først oppstår.

Dersom du merker at hesten blir litt bekymret når den ser hodelaget, skal du stoppe og ta en pause, være svært tålmodig, og vente helt til hesten viser tydelig tegn på avslapping. Deretter prøv igjen og gjenta.

Det samme gjelder dersom hesten blir anspent når du skal opp i salen. Når du ser det første lille tegnet til anspenthet, stopp og vent helt til hesten ar avslappet igjen.

Eller hvis du merker at hesten er litt anspent etter en galoppfatning, ta den rolig ned til skritt og holdt, og slapp av helt til den er 100% avslappet.

Slik vet du at hesten er avslappet

Et av hovedpoengene er å ikke gå videre før hesten er 100% avslappet. Da må vi lære å se når hesten arbeider psykisk med overgangen til avslappet og sikre tegn på avslapping.

Når hesten blir nervøs eller bekymret er det mange funksjoner i kroppen som fyrer av på kort tid. Blant annet økning av stresshormoner, hjertefrekvens, pust og adrenalin. Alt dette er viktig i naturen slik at hesten umiddelbart er klar til flukt dersom et rovdyr angriper.

Overgangen til avslappet

Rykninger rundt mulen er tegn på at hesten fortsatt ikke er helt avslappet

Overgangen til avslappet går derimot senere enn overgangen til bekymring eller angst. Hjerte fortsetter å banke og pusten er raskere og grunnere en god stund, og stresshormoner bruker tid på å gå ut av kroppen igjen.

Når dette skjer kan vi ofte observere flere tegn hos hesten som tyder på at den er på vei tilbake til normaltilstand igjen. Disse vil du se mens du venter på at hesten skal bli avslappet.

 • Tygging og svelging (oftere jo mer avslappet hesten blir)
 • Gjesping (hyppigheten øker når spenningene slipper)
 • Rykninger i mulen (ikke fortsett mens hesten har disse)
 • Sukking
 • Senker hodet en liten stund, men tar det opp igjen
 • Hviler bakfot og retter den opp igjen
 • Nesebor som beveger seg opp og ned
 • Skraping med benet

Hvordan vite at hesten er helt avslappet?

Denne hesten slapper godt av under arbeid og trening

Det er først når hesten er helt avslappet at du skal fortsette treningen. Dette vil den første tiden ta litt tid, men går raskere etterhvert som hesten blir vant til metoden.

Når hesten er avslappet vil den stå helt i ro når du ber om det. Den vil benytte sjansen til å slappe av sammen med deg, enten den er løs, i leietau eller ridende.

Den vil ha et rolig kroppsspråk. Det vil si at alle muskler er avspente, slik som nakken, øynene, mulen, ørene og hvilende bakbein.

 • Hesten blinker rolig
 • Nakken og hodet er lavere enn manken og er strekt ut fremover
 • Ørene hviler, men reagerer rolig på nye lyder og omgivelser
 • Hesten hviler det ene bakbeinet
 • Kanskje den snuser på deg og prøver å få kontakt

En avslappet hest vil ikke være låst og ignorere det som skjer rundt den, men reagerer rolig på uvante lyder og bevegelser i nærheten.

Hester i flokk er ofte balanserte og avslappede og en god modell for hvor avslappet en hest bør være under trening.

For å virkelig kjenne igjen en avslappet hest er det best å observere de på beite med andre hester, eller når de slapper av i boksen eller paddocken. Du vil at hesten skal slappe like mye av under pauser i treningen som den gjør med andre hester.

Noen hester låser seg og kan se avslappet ut

Står i ro, men er likevel ikke helt avslappet

Vær oppmerksom på at noen hester som er fryst, eller innesluttet, kan se ut som de slapper av, mer er i realiteten så overveldet at den stenger ut alt.

Ofte kan du avsløre dette ved å se etter rykninger på mulen og ører som er låst i en litt bakover posisjon (uten å være flate). Ofte reagerer de mindre på signaler fra mennesker enn på lyder i omgivelsene. Du vil heller ikke se noe særlig tygging og gjesping. Hvis dette er din hest, må du forvente å bruke enda lengre tid med hesten uten krav.

Det tar tid i begynnelsen, men går raskere etterhvert

Noen hester bruker lang tid på å slappe av igjen ved små mengder bekymring, mens andre raskt kommer tilbake til en avslappet form. Uansett kommer det til å gå raskere og raskere desto mer konsekvent du er på å ta pauser ved minste antydning til stress.

Det vi ønsker er nettopp en hest som raskt kan bevege seg fra litt spent til helt avslappet. Og det er her tålmodighet kommer inn. Vær villig til å virkelig vente sammen med hesten til den slapper helt av.

Nå tenker mange at dette har de ikke tid til, men etter noen uker går alt mye raskere. Når du arbeider med de minste episodene med engstelse og stress, fikses ofte større problemer helt av seg selv.

Dersom du må avslutte treningen før hesten er helt avslappet, vent til du får et gjest, tygging, senking av hodet eller andre tegn på nedregulering og avslutt der. Da har du i hver fall hjulpet hesten til å bli litt roligere.

Kort forklart

Hesten skal oppleve minst mulig stress sammen med deg. Men små bekymringer kan dukke opp. Da gir vi hesten god tid til å igjen finne avslapning før vi arbeider videre. All tid sammen med deg skal altså foregå i en avslappet tilstand, og du må tilpasse treningen til hestens dagsform.

Fungerer likt uansett problem

Dette fungerer uansett om du har problemer på sprangbanen, på tur eller under leiing og henting fra beite. Når hesten blir synlig stresset, er det ofte flere episoder i forkant som er med på å bygge opp stresset. Ved å håndtere disse små episodene med bekymring, fikses de store problemene av seg selv.

Se når ting går bra

All trening med hest er en balanse mellom avslappning og aktivering. Det vil si at vi kan be om mer energi uten at hesten blir stresset. Altså trave samtidig som hodet henger avslappet ned, eller trave rolig etter deg i leietau.

Det samme gjelder i sprang. Hesten galopperer rolig mot hindret og stoppes enkelt rett etter for avslapping.

En avslappet hest benytter muligheten til å hvile når den får lov. Noen ganger tar det litt tid før hesten 100% avslappet, og du kan fortsette arbeidet.

Under treningsøkten kan du ta flere innsjekker på hvordan hesten har det. Det enkleste er å slippe tøylene og be hesten stanse. Da får du tid til å se etter alle tegnene på avslapping. Det gjør treningen mye triveligere for hesten og øker ofte motivasjonene til å arbeide igjen.

Lykke til med treningen!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *