Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

6 sikre tegn på at hesten stoler på deg

Følelsen av å ri, kjøre eller håndtere en hest som virkelig stoler på oss er fantastisk. Hesten er avslappet under trening, ivrig på å lære nye ting og går langt for å tøye egne grenser i møte med noe skummelt.

Stoler hesten din på deg?

Hester er sosiale dyr og ønsker i utgangspunktet å bygge sterke bånd til alle de jevnlig omgås. Både mennesker, andre hester og dyr. Sterk og gjensidig tillit er første steg til et solid bånd mellom deg og hesten din.

For å vite at du er på riktig vei, må vi forstå hvilke tegn hesten viser når den stoler på oss. Det inkluderer alt fra villighet til å bli med deg når du leier den, til ansiktsuttrykket den har når du kommer mot den.

Les videre for seks tegn på at hesten stoler på deg, og tips til hvordan du kan bygge videre på partnerskapet.

1. Hesten går mot deg når du kommer

En hest som stoler på deg, og som ønsker å være sammen med deg vil gå mot deg når den ser deg. Det betyr ikke nødvendigvis at den traver eller galopperer mot porten, men en stødig gange med ørene frem.

Nå finnes det flere grunner til at en hest kommer mot porten når den ser et menneske. Som for eksempel en forventning om mat, eller bare nysgjerrighet. Men dersom den jevnlig kommer til deg når den ser deg, viser dette at den stoler på deg, og har en positiv forventingen til hva som skal skje. 

2. Hesten forblir liggende når du kommer 

Hester som ligger er på sitt mest sårbare, og friske hester reiser seg så snart de blir usikre på situasjonen. Et sikkert tegn på at hesten stoler på deg er derfor at den forblir liggende når du kommer for å hente den på beite. Hvis den knegger i tillegg betyr det at den også er glad for å se deg. 

Kun tillit og et sterkt bånd mellom deg og hesten gjør altså at den knegger og blir liggende når du kommer. Det samme gjelder dersom hesten legger seg ned for å hvile, eller står å døser, når du er sammen med den.

3. Hesten blir villig med deg vekk fra stallen eller andre hester

Hester er flokkdyr og er i vill tilstand avhengig av flokken for å overleve. Dersom du tar hesten ut fra paddocken og den blir med deg vekk fra de andre hestene, betyr det at en stoler på at du kan gi den samme beskyttelsen som flokken. De stoler altså på deg for sin egen sikkerhet.

Når hesten stoler på deg blir den avslappet og villig med deg bort fra andre hester og kjente områder.

4. Du kan ta på hesten over alt

Dersom hesten lar seg klappe over hele kroppen, uten å bli anspent, er dette et nokså sikkert tegn på at de stoler på deg. Hester er spesielt påpasselig med hodet og nakken fordi dette er steder rovdyr vil angripe. Hesten viser altså stor tillit til deg når du får ta på ører, rundt nesebor, rundt øyne, og langs hals og bein.

Dersom hesten i tillegg er helt avslappet under dusjing og barbering, stoler den virkelig på at du ikke vil gjøre noe ubehagelig mot den.

5. Hesten puster på deg eller forsøker å klø deg

Dersom du er sammen med hesten når den slapper av, uten å kreve noe, vil en hest som stoler på deg kanskje forsøke å hvile hodet på skulderen din. Eller prøve å få oppmerksomhet med gni mulen mot deg. De prøver da og ta vare på deg, slik at du tar vare på de. La hesten få klø på deg og klø så tilbake. Dette viser gjensidig tillit.

Hester som liker hverandre vil puste i hverandres ansikt. Så dersom hesten anser deg som en god venn vil den puste og lukte på ansiktet ditt. La den få lov, og blåse rolig tilbake på hestens nesebor.

La hesten lukte og blåse på fjeset ditt, og gjør gjerne det samme tilbake

6. Hesten følger kommandoer og respekterer ditt personlige rom

Med gjensidig tillit kommer også respekt for hverandres grenser. En hest som liker og stoler på deg vil ikke gå på deg. Og rusler gjerne rolig og avslappet bak deg når du leier den.

Når hesten stoler på deg, følger den gledelig dine forslag til øvelser og hvor dere skal gå. Den vil altså gjøre alt den kan for å følge dine kommandoer, så lenge den forstår hva du ber om, og fysisk kan gjennomføre det. Hesten følger etter deg gjennom «skumle» vannpytter, fordi den stoler på at du vet at det er trygt.

Det er viktig å ikke bryte tilliten ved å utsette hesten for noe skummelt eller ubehagelig. Husk at hester ofte går langt for å følge et menneske den stoler på.

Tips for å få hesten til å stole enda mer på deg

Det er mye vi kan gjøre og ikke bør gjøre for å øke hestens tillit til oss. Nedenfor finner du derfor flere små tips for å øke hestens tillit til deg:

 • Slapp av sammen med hesten
 • Toveis kommunikasjon
 • Still kun ja-spørsmål
 • Aldri press uten ettergift
 • Ignorer adferder fremfor å korrigere hesten
 • Forstå hva rettferdighet innebærer

Slapp av sammen med hesten

Først og fremst er det viktig å tilbringe tid med hesten uten å kreve noe, og bare være sammen. Det gjør du ved å øve på mindfullness mens du er sammen med hesten. Pust rolig, ro ned tankene, føl, lytt og observer alt som skjer rundt deg.

Hester er alltid tilstede, og reagerer på det som skjer der og da. For å styrke forholdet mellom deg og hesten bør du altså sette av tid, hver eneste dag, til å slappe av sammen med hesten. Og følge med på det den følger med på.

Se artikkel: Skap tillit med 3 enkle øvelser

Toveis kommunikasjon

Tillit bygges gjennom gjensidig kommunikasjon. Vi bør kontinuerlig tolke og reagere på det hesten prøver å kommunisere til oss.

La hesten få bestemme hva dere skal gjøre en gang i blant

Vi blir ofte veldig opptatt med å få hesten til å gjøre som vi vill, men noen ganger bør også hesten få et ord med i laget. La derfor hesten ta styringen en gang i blant. Du kan for eksempel la den få frie tøyler på ridebanen eller bestemme hvor dere går på tur, eller hva dere skal gjøre. Enten i salen eller i leitau.

I tillegg er det viktig å la hesten få si i fra når noe er skummelt eller ubehagelig. Ta derfor pauser i treningen eller under oppsaling når hesten viser tegn på nei. Deretter må du spørre deg selv hvorfor hesten gjør som den gjør.

Observer hestens små forsøk på kommunikasjon

Vi ønsker alltid å ha hestens synspunkt på det som skjer i bakhodet. Og vi bør derfor stille spørsmål som følger:

 • Er hestens bukking tegn på smerte eller for høye krav?
 • Er uvilligheten til å galoppere tegn på en ubalansert rytter eller vond sal?
 • Kommer snubling av for stramme tøyler eller usynlig halthet?
 • Stopper hesten på tur fordi den er usikker og ikke stoler på rytteren til å beskytte den?
 • Drar hesten tøylen ut av hendene dine fordi den ikke finner ettergift?
 • Er hesten treg for sjenkel fordi vi fortsetter å legge press på den etter at vi har fått et svar?

Når vi kontinuerlig stiller slike spørsmål bygger vi et sterkere bånd til hesten. Vi øker hestens tillit til oss, fordi vi lytter til hva den kommuniserer, tar en pause, og deretter forsøker å finne årsaken til problemet. Det gjør vi fremfor å presse gjennom våre ønsker. 

Alltid ja-spørsmål

Når vi trener hester bør treningen legges opp slik at vi alltid får et «ja» fra hesten når vi ber om noe. Det vil si at vi aldri ber hesten om noe den ikke forstår eller kommer til å gjennomføre. 

For eksempel bør vi unngå å ri langt ut på tur, dersom vi vet at hesten kommer til å stoppe 50 meter lengre fremme, eller blir stresset. Da bør vi heller arbeide med turridning ved å snu lenge før de 50 meterne flere ganger, helt til vi er 100% sikker på at den neste gang vil til å gå forbi det punktet den tidligere stanset.

Av og til bør vi ta flere steg tilbake i treningen for å komme videre

Gode tips for trening på turridning: Når hesten ikke vil på tur alene – Tren på suksess

Det samme gjelder med en hest som har begynt å refusere foran hinder. Da er det på tide å ta noen steg tilbake og heller arbeide med å gå, trave og galoppere over enkle bommer, med gode pauser og positiv forsterkning på den andre siden. Når dette sitter perfekt etter flere repetisjoner og økter, setter vi opp et lavt kryss og traver hesten over, med pauser på den andre siden, og fortsette derfra opp til ønsket nivå.

Vi må da godta at det kan ta uker før vi virkelig får fikset problemet. Men med god trening på det enkle, blir ofte det vanskelige mye enklere senere. 

Altså kan grundig trening på 30-meters ridetur eller hopp og pause over små hinder, virkelig gjøre at vi senere kan gjøre mye større fremskritt i treningen. 

Aldri press uten ettergift 

Aldri press fra tøyle og leietau uten at hesten vet hvordan den får ettergift

Vi bør i størst mulig grad unngå å håndtere, kjøre eller ri hester med vedvarende press. Det vil si mer sjenkel når hesten allerede galopperer, alltid kontakt på tøylene, eller å henge i leietauet når vi leier eller holder hesten.

Alt press vi legger på hesten skal følges av ettergift når den gjør det riktige. Og husk at vi aldri bør legge mye press på hesten uten å vite at vi får riktig svar. 

Artikkel: 3 typer press og ettergift for god hestetrening

Ignorer fremfor korriger

Uønsket oppførsel? Spør hvorfor fremfor å korrigere hesten

Når hesten bukker, går sidelengs på ridebanene, legger på ørene under oppsaling eller stopper under ridning, bør vi unngå straff eller irettesetting. Adferden bør i stedet ignoreres, for deretter å spørre oss selv hvorfor dette skjer. Unngå fiksing av symptomer og fokuser heller på årsaken til problemet. 

Dersom vi kontinuerlig korrigerer «dårlig» adferd fremfor å fikse årsaken, kommer problemene frem igjen når vi øker kravene i vår trening.

Vær rettferdig ovenfor hesten 

At vi skal være rettferdig ovenfor hesten sier seg kanskje selv, men vi har ofte forskjellig oppfatning av hva rettferdighet betyr. For de aller fleste bør det bety å: 

 • Gi hesten tid til å gjøre det riktige. Altså vente med å gi ny kommando til hesten svarer på den første 
 • Ta noen steg tilbake i treningen og heller arbeide med grunntreningen dersom hesten ikke gjør det du ber om
 • Bryt alltid ned problemer til så små komponenter som mulig 
 • Straff aldri hesten. Det er vi som ønsker å være med hesten, derfor er det vårt ansvar å trene hesten uten straff

Hesten må stole på deg fra bakken før den stoler på deg i salen

Dersom hesten ikke stoler på deg fra bakken bør du heller ikke ri den. Håndtering og bakketrening er første steg innen å få hesten til å stole på deg. Ofte bør vi begynne med å være sammen med hesten uten å kreve noe. Det vil si:

 • Slapp av sammen
 • Se samme vei
 • Gå sammen
 • Speile hestens bevegelser
Gå synkront med hesten og se på det den ser på styrker forholdet. Og ja, hesten legger merke til det!

Start alltid med håndtering og innlæring av kommandoer gjennom bakkearbeid. De aller fleste øvelser og kommandoer vi bruker under ridning og kjøring kan læres fra bakken. Bruk derfor god tid til innlæring av alle grunnbevegelser fra bakken før du setter deg opp. Alle signaler bør læres inn og gjennomføres med stor tålmodighet og med så små signaler som mulig. La hesten få tid til å finne riktig svar, og jobb først med forbedring når hesten forstår 100% hva du ber om.

Fra bakken kan vi blandt annet arbeide med å:

 • Gå frem
 • Rygge
 • Flytte bakpart og frempart
 • Gå sidelengs
 • Senke hodet
 • Bøye nakken sidelengs og inn
 • Løfte føtter
 • Stille seg opp ved krakken
 • Barbering og spyling
 • Forberedelse til veterinærbesøk
 • Hengerlasting

Det er altså uendelig med bakkearbeid som kan og bør trenes på med hester. Og gjøres dette på en god måte, vil det bare forsterke hestens tillit til deg.

Artikkel: Lær hesten å stille seg opp ved krakken

Ro ned og nyt treningen

Å få hesten til å stole på deg handler om å respektere hestens natur og form for kommunikasjon. Ha alltid disse tre punktene i bakhodet når du er sammen med hesten:

 • Ro selv ned, vær tilstede og observer hesten og omgivelsene
 • Start aldri trening uten at hesten først er avslappet
 • Se kontinuerlig etter tegn på «nei», stress eller ubehag
Gjør som katten å ta livet med ro innimellom

Lykke til med å bygge et godt forhold til din hest!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *