Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Skap tillit med 3 enkle øvelser

For å få hesten til å stole på deg må du først og fremst bygge opp hestens tillit. Det kan gjøres gjennom å vise at vi er observante på hva som skjer i omgivelsene og at vi ser hvordan hesten har det mentalt. I tillegg er det viktig å ikke bryte ned tilliten gjennom å be hesten gjøre noe den ikke er mentalt eller fysisk klar for.

I denne artikkelen lærer du 3 enkle og konkrete øvelser du kan arbeide med for å bedre tilliten. Resultatet er en hest som stoler mer og mer på deg, og som etter hvert vil:

 • roe seg raskere etter å ha blitt skremt eller engstelig
 • føle seg trygg nok til å legge seg å sove når du er i nærheten
 • være mentalt til stede og klar for å lære nye oppgaver (ikke bekymret for alt det skumle rundt den)
 • slappe av under og mellom øvelser
 • ønske å gjøre det du ber om fordi den stoler på deg
 • bli tryggere på tur alene

Flokkdyr og instinkter

Hester i flokk vil kontinuerlig bytte på å spise, hvile og være på utkikk etter farer. Du har kanskje lagt merke til det selv? På sommerbeite er det vanlig å observere at en eller flere hester ligger flatt ut og sover, mens det står en hest ved siden av og følger med. Hesten som ikke sover vil ikke spise mens de andre sover, fordi den må være på vakt.

Hester ligger sjeldent og sover uten at andre hester holder utkikk

Disse instinktene er ikke borte hos den domestiserte hesten, og for at våre hester skal føle seg trygge må vi gi hesten den samme tryggheten den ville fått fra en flokk. Vi vil altså vise at vi er i stand stand til å beskytte eller varsle hesten om farer.

Få hesten til å føle seg trygg sammen med deg

Hester som oppleves som stresset, vanskelige eller engstelige mangler ofte trygghet. De må kontinuerlig være på vakt etter farer, de mangler kanskje søvn, og stresser når de spiser eller står på boks fordi de mangler noen til å passe på.

Hos de fleste hester kan andre dyr eller mennesker være en god erstatning for flokkens trygghet

Hester trenger ikke nødvendigvis andre hester til å passe på, men de trenger noen. Det kan like gjerne være en geit, et esel eller deg og meg.

Men for at dette skal fungere med oss mennesker må vi vise hesten at vi er oppmerksomme og følger med. Hester er eksperter på å lese kroppsspråk og vil merke at du ikke er til stede når du sitter og ser ned i mobiltelefonen eller dagdrømmer om helt andre ting under håndtering. Det er derfor viktig at du legger fra deg tankene om andre ting og fokuserer på her og nå.

Øvelsene fungerer fordi vi viser hesten at vi følger med. Og at hesten kan ta en pause fra bekymringer og å være på vakt hele tiden.

Prinsippene er enkle, men det krever at vi setter av tid til å være sammen med hesten uten å kreve noe fra den og uten å ha forventninger til hva som skal skje.

1. Vær sammen uten forventinger eller å kreve noe

Hester forbinder ofte mennesker med at det skal skje noe. Vi skal fôre, børste de, sale på, ri, kreve oppmerksomhet og hardt arbeid. Første steg til å utvikle et bedre forhold er derfor å sette av jevnlig tid til å være sammen med hesten uten forventninger eller å kreve noe.

Det kan være å sitte inne i boksen under foring eller ta med seg en stol og sette seg i paddocken. Hvis hesten blir for nærgående kan du sitte utenfor gjerdet eller boksen (kanskje med tau til sperring).

Gi hesten trygghet gjennom å være tilsted uten å kreve noe tilbake

Hvis hesten trekker seg langt unna, la den gjøre det og nyt heller tiden med en podcast eller til å pusse litt utstyr. Hester blir ofte, etter en stund, nysgjerrige på hva du gjør. Så hvis de kommer bort la de hilse på, men tenk og at det er greit hvis de rusler unna.

Etter hvert vil hesten forbinde tiden du er i nærheten som mer avslappende. Og den vet at du ikke alltid vil kreve noe.

I denne øvelsen er det vanskelig å se noen umiddelbar effekt. Men den er likevel viktig for å vise hesten at du ønsker å være i nærheten. Hesten vil legge merke til endringen, og dette legger grunnlaget for videre utvikling av forholdet.

2. Gå sammen og se sammen

Har du lagt merke til at hester som beiter sammen ofte beveger føttene samtidig og parallellt? Eller at når én hest retter oppmerksomheten mot noe, vil ofte de andre hestene heve hodet og se samme vei? Dette er en del av adferden til flokkdyr som viser samspill og beskyttelse.

Legg merke til at frambeina til alle tre hestene er likt posisjonert

I en større flokk vil du ofte se en bølge av hoder som spretter opp. Alt startet av én hest som ble oppmerksom på en potensiell fare. Når en av hestene avgjør at det ikke var skummelt likevel vil den senke hodet igjen, og resten av flokken følger etter. Dette samspillet gjør at hester raskt kan bli oppmerksom på fare uten å selv måtte følge med hele tiden, og de kan stole på de andres avgjørelse om at det er trygt å slappe av igjen.

Hester bruker hverandre som varsling om potensielle farer

Hestens samspill og flokkinstinkt kan brukes til vår fordel. Vi kan kopiere hestens adferd når vi er sammen med de, ved å gå synkront og være oppmerksom på det samme som hesten. Dette vil vise hesten at vi både har kontrollvår adferd, deres adferd, samspillet mellom dere og omgivelsene.

Du kan praktisere dette når hesten går fritt i paddock eller på beite, og etter hvert når du leier hesten. Du må uansett la hesten få gå dit den vil, og følge etter hvis den rusler av gårde.

Start på avstand og gå synkront med hestens frambein. Snu når hesten snur, og hold den samme retningen, avstanden og skrittlengde som hesten. Beveg høyre bein når hestens høyre frambein går frem, og det samme på venstre.

Vi kan kopiere hesten også fra avstand

Du kan starte på lang avstand, og vil antakeligvis etter hvert fange hestens oppmerksomhet. Hester blir ofte nysgjerrige på oss når vi viser at vi er så til stede og oppmerksomme. Og det kan hende at hesten starter å gå etter deg i stedet for omvendt.

Hvis hesten stopper, hever hodet og ser en vei, gjør det samme. Rett oppmerksomheten mot det den ser på. Når hesten slapper av, kan du og gjøre det, og kanskje rusle videre sammen.

Hvor langt unna du starter avhenger av om hesten ønsker å være med deg eller ikke. Hvis hesten starter med å gå vekk fra deg, følg bare rolig og synkront etter, med samme retning, skrittlengde og avstand. Skulle hesten starte å trave, stopp og vent, det kan være den har dårlige erfaringer med å alltid bli fanget, så la den få den avstanden den ønsker og start med speilingen fra lengre avstand.

Står hesten i ro, kan du slappe av på samme bein som hestens bakbein, og se de samme retningene som hesten gjør.

Øvelsene gjør og at vi kan ha et samspill på hestens premisser, der hesten tar avgjørelsen om hvor dere går. Pass på at du ikke har noen mål om å styre hesten, eller forventninger som hva som skal skje.

Du kan og med fordel venne deg til å rette oppmerksomheten dit hesten gjør i mye av den daglige håndteringen. Dette viser at du har kontroll på omgivelsene, og kan hjelpe med å holde utkikk etter farer. På sikt vil dette gi en hest som lettere slapper av i ditt nærvær. Noen ganger med det resultat at de legger seg ned og slapper av eller sover nettopp fordi det er trygt å gjøre det.

Hester som stoler på at mennesker følger med på omgivelsene vil ofte legge seg ned å slappe av

3. Fokustrening

Siste øvelse skal trene hesten på å ta oppmerksomheten bort fra noe som bekymrer hesten eller holder fokuset vekk fra deg. Vi skal arbeide med å få hesten til å være mentalt og fysisk til stede sammen med oss. Når hestens tanker er på oss blir hesten også værende hos oss.

Det høres kanskje merkelig ut, men det blir litt det samme som å bryte tankemønsteret til en person som er bekymret for noe, eller ikke klare å følge med på skole eller møter fordi tankene er et annet sted. Som å veilede noen til å få tankene tilbake til «her og nå», uten å kreve noe i retur.

Vi skal rett og slett arbeide med å få hestens oppmerksomhet når den blir overfokusert på noe annet. Med «overfokusert» menes det at hesten

 • overser deg
 • ikke retter oppmerksomheten mot deg når du ber om noe
 • har fullt fokus på ting som er langt unna i mer enn sekunder om gangen
 • retter oppmerksomheten mot noe annet og går bort fra deg
 • går frem og tilbake langs et gjerde fordi en annen hest er hentet inn

Dette er ofte hester som enten har dårlige erfaringer med personen som håndterer de og derfor overser de. Eller blir engstelige på nye plasser eller når de er borte fra andre hestevenner. Vi skal utvikle et verktøy for å fange hestens oppmerksomhet.

Øvelsen passer ikke for hester som allerede ønsker å være sammen med deg, og som jevnlig vier oppmerksomheten i din retning. Da er det bedre å gå og se sammen for å utvikle tillit.

Det er best å utføre øvelsen mens hesten er løs på et større område. Det er fordi hesten skal ha mulighet til å gå bort fra deg, og at du kan starte på lang avstand. Etter hvert som du blir bedre kjent med øvelsen og hestens reaksjoner kan den også gjøres i lengre leietau.

Utstyr

Det eneste du trenger av utstyr er noe som kan brukes til å fange hestens oppmerksomhet. Mange foretrekker et flagg eller lignende fordi det er enkelt å gå fra små til store bevegelser. Du kan altså skape så mye eller lite energi rundt deg som du ønsker. Flagg kan enkelt lages ved å feste et lett tøystykke til en dressurpisk eller en lengre pinne.

Slik går du frem

Vi skal nå arbeide med å fange hestens oppmerksomhet, og deretter vise at vi ser at hesten retter oppmerksomheten mot oss gjennom å stoppe alle bevegelser og trekke oss litt tilbake. Som du sikkert skjønner, er det kun mulig å gjøre denne øvelsen hvis hesten har fokuset rettet mot noen annet enn deg i utgangspunktet.

Start med hesten løst på et større område. Gå selv til motsatt ende av der hesten er. Fra avstand, start med å gå i halvsirkler rundt hesten mens du beveger deg nærmere. Av og til vil dette være nok til at hesten retter et øre mot deg, eller snur hodet for å se på deg. Det er dette som viser at hesten endrer fokus og retter oppmerksomheten mot deg ett kort øyeblikk. Stopp da og trekk deg litt tilbake, første del er vellykket. Det vi nå gjør, er å vise hesten at vi så endringen i fokus, og at dette er nok til å få oss til å ta bort presset.

Hesten viser endring i fokus gjennom å rette øret eller hodet mot deg. Ofte bare et kort øyeblikk.

Hvis hesten er veldig fokusert på andre ting kan det hjelpe å veive flagget sakte frem og tilbake mens du går i halvsirklene mot hesten. Dette skaper litt mer energi rundt deg og gjør ofte at hesten raskere retter oppmerksomheten mot deg. Det er ikke meningen å rette denne energien direkte mot hesten slik man lærer i longering eller arbeid i rundpaddock. I longering prøver vi å få hesten til å løpe vekk fra deg, det motsatte av det vi ønsker. Du skal skape energi rundt deg som ikke er rettet mot noe som helst, kun for å tiltrekke deg oppmerksomhet.

Poenget er altså å be om oppmerksomheten til hesten flere ganger etter hverandre, og vise at vi ser endringen i fokus ved å stoppe bevegelsene og trekke oss tilbake til der vi startet. Du kan godt ta noen minutter pause mellom hver gang du ber om oppmerksomhet, dette må avgjøres og tilpasses til hver hest.

Du vil etter hvert merke at det er enklere å få hestens oppmerksomhet. At det skal mindre bevegelser til og at du raskere ser endring. Når du enkelt får hestens oppmerksomhet, kan du ta kortere pauser mellom hver gang du ber om oppmerksomheten.

Hester har en tendens til å la føttene gå dit hvor tankene er. Det vil si at hvis hestens tanker og fokus er hos deg eller flagget, vil også føttene følge etter dit. Så målet vil etterhvert være å få hesten til å gå mot deg. Men det vil være veldig individuelt når dette vil skje, derfor er det viktig å ikke forvente dette til å begynne med.

Hesten følger tankene. Har hesten fokus på deg kommer den også bort til deg.

Antall ganger per økt og hvor lenge du holder på er individuelt. Du kan godt gjøre det noen få ganger og deretter si deg ferdig for dagen, eller du kan holde på i rundt 20 minutter og deretter ta en pause. Det er ingen fasit på hvor mange økter du bør bruke på dette, så lenge hesten fokuserer er på noe annet en deg, er dette noe du kan gjøre igjen og igjen. Men hvis du ikke ser fremgang i det hele tatt, kan det være at du leser hesten feil. Det kan da være lurt å samarbeide med noen som er kjent med metoden.

Forventet resultat

Endelig resultat skal være en hest som både er mentalt og fysisk med deg. Ofte vil hesten følge etter deg helt uten fysiske hjelpemidler. Og mange bruker denne typen trening innen frihetsdressur, altså trening uten fysisk press og ettergift. Men vi må passe på underveis at vi ikke har forventninger om at noe skal skje innen et gitt tidsrom. Å utvikle gjensidig tillit tar tid, men er til gjengjeld utrolig givende.

Mulige feil og fallgruver med fokustrening

Blir hesten skremt av deg eller flagget under fokustrening har du startet for nærme, eller med for mye energi og bevegelse på flagget. Øvelsen skal på ingen måte jage hesten rundt. Start lengre unna med langsomme og mindre bevegelser fra flagget, og øv på å se de små tegnene på oppmerksomhet og endring i fokus som hesten gi deg. Et lite flakk med øret er nok.

Du stopper opp før hesten har gitt deg oppmerksomhet. Eller du bruker flagget av og på. Da vet ikke hesten hva som gjør at du stanser eller tar bort presset. Så hold en jevn økning av energi og gå nærmere til øret flakker en gang mot deg, og trekk deg så tilbake. I spesielle tilfeller hvor hesten tidligere har blitt trent på å stå i ro i møte med skumle ting, kan hesten låse seg, da er noe form for reaksjon bedre enn ingen. Til og med hvis oppmerksomheten til hesten retter seg bort fra deg.

Hvis hesten overser deg totalt, til og med når du er nærme og vaier med flagget, kan du sakte nærme deg og til slutt vaie flagget på bakken mellom hestens bein eller langs bakbeina. Det vil i de fleste tilfeller få hesten til å rette oppmerksomheten mot flagget. Følg godt med slik at du kan stoppe med en gang du får noen som helst reaksjon som retter oppmerksomheten mot deg eller flagget, og trekk deg tilbake. Øvelse gjør mester. Hester som overser har ofte lært dette på grunn av tidligere erfaringer. Vær tålmodig og prøv å se det fra hestens ståsted.

Hvis du er uoppmerksom og ikke klarer å lese hestens små tegn til endring i fokus, eller for treg med å vise at du så endringen, vil ikke hesten vite hva du er ut etter. Bruk tid på å observere hester og språket mellom de før du starter. Det er kun snakk om en liten bevegelse i øret i din retning. Ofte kan det være bedre å stanse og ta bort presset en gang for mye, enn å miste en god mulighet til kommunikasjon.

Til slutt

Vi ønsker å arbeide med tilliten lenge før vi trenger den. Det er for eksempel utrolig vanskelig å fikse problemer med en stresset hest på tur mens vi er på tur. Forholdet og problemene må arbeides med lenge før de oppstår og kan eskalere ut over vår kontroll. Vi vil derfor først og fremst styrke forholdet og tillit mellom oss og hesten, for så å arbeide med andre utfordringer.

Tillit er grunnlaget for all god trening med hest

Styrking av tilliten mellom deg og hesten gir ofte uventede resultater på helt andre områder enn de du aktivt arbeider med. Mange merker at utfordringer de har hatt under håndtering og ridning bedrer seg med denne treningen. Spesielt hvor problemene kan være knyttet til stress og bekymring hos hesten. Det kommer av at hesten får bedre tillit til at vi har kontroll på omgivelsene og potensielle farer. Og vil være der som mental støtte i skumle situasjoner.

Still gjerne spørsmål eller del egne erfaringer i kommentarfeltet. God trening!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *