Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Slik får du hesten til å bevege seg mer i paddocken: 8 praktiske tips

Blir hesten stående mye i ro i paddocken eller på beitet? Og trenger kanskje mer bevegelse og mosjon? Lurer du på hvordan du kan få den til å bevege seg mer? En aktiv hest er en sunn hest, og med riktig tilrettelegging vil mange hester bevege seg mye mer gjennom dagen.

Det finnes mange enkle og morsomme måter å oppmuntre hester til å bevege seg mer, enten den er på beite eller i paddock. I artikkelen finner du praktiske tips til hvordan du tilpasser og legger tilrette for mer bevegelse.

Hva motiverer hesten til å bevege seg?

Kort forklart er det tre ting som motiverer hesten til å bevege seg mer. Leting etter fôr og vann, nysgjerrighet og sosialt. Du kan legge til rette for alt dette gjennom spredt fôring, variasjon i paddocken og andre hester.

1. Del opp paddocken

En populær metode for å øke hestens aktivitet er å bruke et «track system», også kalt sporsystem eller Paddock Paradise. Dette innebærer å dele inn paddocken inn i smale løyper og spor som går rundt beiteområdet i stedet for å ha et helt åpent område.

Ved å plassere fôr, vann og høydepunkter langs sporene, oppmuntrer du hesten til å bevege seg kontinuerlig for å få tilgang til det den trenger.

Sporene kan varieres med ulikt underlag og hindringer for å stimulere både fysisk aktivitet og mental engasjement. Systemet etterligner hvordan hester naturlig ville bevege seg i naturen, og bidrar til en mer aktiv og sunn livsstil.

Her er det fantasien som setter grenser. Det finnes masse inspirasjon på nett og i egne grupper på Facebook. Hestene kan fortsatt ha tilgang til hele området, men du kan sette opp gjerder eller andre hindringer de må gå rundt.

Det er også lurt at hestene ikke ser hele området de har tilgang til. Altså at de kan gå på hver side av en bygning eller en skog.

2. Skap et variert miljø

Når du har delt paddocken eller beite inn i spor eller delt opp i flere områder er det på tide å skape litt interesse.

  • Terreng og underlag: Legg til forskjellige underlag i paddocken, som sand, grus og gress. Variasjon i terrenget stimulerer til bevegelse og er bra for hovene. Prøv å inkludere både flate områder og små bakker eller hauger for å gi hesten utfordringer. Hester liker for eksempel å klatre opp på hauger av sand.
  • Naturlige hindringer: Plasser tømmerstokker, små bakker og vanngraver for å oppmuntre hesten til å bevege seg rundt.Naturlige hinder gjør beiteområdet mer spennende og oppmuntre til lek og utforsking.
  • Vegetasjon: Plant busker og små trær rundt paddocken. Det gir hesten noe å utforske og navigere rundt, samtidig som det gir skygge og variasjon i miljøet.
  • Sikksakk-mønstre: Lag stier og spor i sikksakk-mønstre som fører til ulike fôr- og vannkilder. Dette øker hestens bevegelse ved å gjøre det mer utfordrende å bevege seg fra ett punkt til et annet. Husk å lag alle spor brede nok til at flere haster kan passere hverandre. Og til at de kan galoppere rund svinger.
  • Vannkilder: Ha flere vannkilder plassert rundt i paddocken og gjerne med forskjellig smak.

Ved å skape et variert miljø i paddocken, sørger du for at hesten alltid har noe å utforske og bevege seg mot. Det fremmer naturlig atferd og bidrar selvfølgelig til en sunnere og mer tilfreds hest.

3. Spredt og variert fôring

Leting etter mat er kanskje det som virkelig får hestene til å bevege seg. Vi ønsker å oppfordre hesten til å lete etter mat, eller søke etter bedre mat. Her er flere godt tips:

  • Bruke spredt fôring: Legg ut små mengder høy på forskjellige steder i paddocken eller på beitet. Plasser fôret i høynett, på bakken, eller i fôrkasser i ulike høyder og på uforutsigbare steder. Dette etterligner hestens naturlige beiteadferd og tvinger den til å bevege seg fra ett sted til et annet for å finne mat. Da får hesten mer mosjon og mental stimulans, samtidig som det hindrer kjedsomhet. Husk å alltid ha flere fôrplasser enn hester.
  • Annen fôring: Du kan også bruke interaktive fôrapparater som fôrballer og leker som må rulles eller dyttes for å få ut maten. Disse kan fylles med høy eller kraftfôr og plasseres på ulike steder i området. Inkluder grener og avkapp fra trær som pil, bjørk og epletrær rundt paddocken for ekstra variasjon. Da oppmuntrer du hesten til å bevege seg mer aktivt og bruke tid på å søke etter mat

Se gjerne artikkelen Hvordan lykkes med fri tilgang på høy? for mange flere tips.

4. Sosial stimulering

Hester er sosiale dyr og trives best i flokk. Ved å la de gå sammen oppmuntrer du de til å bevege seg mer for å holde seg samme.

Det er nyttig å arrangere miljøet slik at hestene ikke ser hverandre hele tiden. Plasser for eksempel leskur, trær og busker strategisk rundt i paddocken for å skape visuelle barrierer. Dette fører til at hestene beveger seg mer for å finne og holde kontakten med hverandre, noe som igjen øker deres daglige aktivitetsnivå.

Kombinasjonen av nysgjerrighet, leting etter mat og et ønske om å se hverandre gir økt bevegelse.

5. Lek og aktivitet

Introduksjon av leker og aktivitetsbaner i paddocken kan øke hestenes bevegelse og engasjement. Heng opp baller, plastringer eller andre trygge leker som hesten kan dytte, sparke eller dra i. Gode klstasjoner er også populært.

Bygg en enkel aktivitetsbane med presenning, stolper og andre hindringer som hesten kan navigere gjennom. Disse elementene stimulerer både til fysisk aktivitet og mental utfordring, noe som gjør at hesten holder seg interessert og aktiv.

Ved å variere lekene og aktivitetsbanene regelmessig, kan du forhindre kjedsomhet og oppmuntre hesten til å utforske og bevege seg mer.

6. Bruk av teknologi

Til sporing: Bruk av GPS og bevegelsessensorer gir deg muligheten til å spore hestens bevegelser gjennom dagen. GPS kan festes rundt halsen og gir data på hvor mye hesten beveger seg, hvilke områder som blir brukt mest og hvordan endringer i paddocken påvirker hestens bevegelser. GPS er også nyttig for å gjenkjenne når noe ikke er som det skal.

Annen teknologi: I dag finnes også automatiske fôrsystemer som programmerer når og hvor fôr blir tilgjengelig, noe som kan oppmuntre hesten til å bevege seg til ulike fôringsstasjoner gjennom dagen. Dette blir mer og mer vanlig i Nord-Europa gjennom konsepter som aktiv-stall. Men det kommer nok flere tilbydere på markedet etterhvert. I dag er det Fjøssystemer.no som tilbyr konseptet «Aktiv-Stall» i Norge.

Til slutt

De fleste kan enkelt inkludere mange av disse tipsene i egen paddock eller beite. I det minste kan man dele opp med enkel strømtråd og spre fôringen utover.

Og husk at litt bedre en ingenting. Her er det bare å prøve seg frem og se hva som fungerer for egen flokk.

Generelt vil variasjon i miljøet, interaktiv fôring og sosial stimulering alle bidre til en gladere hest som beveger seg mye mer enn i en firkantet paddock alene. Prøv ut noen av metodene, og se hvordan din hesten trives med mer bevegelse i hverdagen. En aktiv hest er en glad hest!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *