Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Slik sjekker du salens passform

Rytterens vekt på hestens rygg er kanskje den største unaturlige belastningen hesten opplever gjennom livet. Det er derfor utrolig viktig å ha en sal som er så komfortabel for hesten som over hodet mulig. Samtidig som den plasserer oss i perfekt balanse over hestens rygg.

En korrekt tilpasset sal skal minimere belastningen og hjelper hesten å utvikle sterke ryggmuskler. Mens en dårlig tilpasset sal ofte medfører slitasje både i rygg og bein, samtidig som hesten utvikler uønsket adferd i et forsøk på å fortelle oss at noe gjør vond.

De aller fleste får hjelp av profesjonelle når de skal kjøpe ny sal, men mange vet ikke at vi i tillegg bør sjekke salens passform minst fire ganger i året.

Den gode nyheten er at du enkelt kan sjekke mye selv.

Adferd ved dårlig saltilpassing

Det er mye vi kan sjekke for å finne ut om salen passer eller ikke. Men før vi ser på selve salen og saltilpasningen, bør vi observere hestens adferd. Et trent øye vil kunne se tydelige indikasjoner på at salen ikke passer kun ved å observere hesten under oppsaling og ridning.

Vifting med halen under oppsaling tyder på ubehag eller smerte

Tegn på ubehag under oppsaling

Mange hester er urolige eller viser negativ adferd under oppsaling. Dette kan komme av flere ting, men er veldig ofte knyttet til en forventning om at noe ubehagelig eller vondt skal skje. Dersom hesten viser unormal oppførsel under oppsaling er det stor sannsynlighet for at salen ikke passer.

Oppførsel som ikke er normal under oppsaling er blant annet:

 • Gjentatt skifte av vekt fra bein til bein
 • Snur hodet mot salleiet mens du strammer gjorten
 • Napper og biter på tau og ting rundt den
 • Slår med halen
 • Legger på ørene
 • Biter ut i luften

Dette indikerer at noe ikke er som det skal. Det vil si at vi må finne ut av hva som skaper denne oppførselen. Og i de fleste tilfeller er det som sagt en forventning om at noe vil gjøre vondt.

Når tegnene vises i forbindelse med oppsaling må vi derfor ta utgangspunkt i at det er salen det er noe galt med. Men vær oppmerksom på at oppførselen også kan sees dersom hesten er halt eller har andre smerter som kommer frem under ridning.

En korrekt trent hest uten smerter vil stå stille og avslappet under oppsaling. Viser hesten noen annen adferd må vi alltid spørre oss selv hvorfor.

Dersom hesten legger på ørene under oppsaling viser den tegn på at salen gjør eller har gjort vondt

Adferd under ridning

Under ridning er det mange forskjellige adferder som går igjen når salen ikke passer, men de fleste av disse kan også ses ved halthet og andre smerter under ridning. Det er derfor viktig at vi alltid undersøker årsaken og ser det i sammenheng med annen informasjon.

Hesten kan vise tegn på ubehag ved at den

 • går med hodet hevet
 • ikke senker hodet og nakken på slakk tøyle
 • senker ryggen
 • ikke bøyer kroppen og nakken på sirkel
 • vifter med halen
 • endrer takt og rytme når du setter deg ned i trav eller galopp
 • går tregt frem
 • løper fra deg

Mye av dette er «vanlig» å se under ridning og blir noen ganger sett på som en del av hestens personlighet. Men vi må huske at en hest som er avslappet og sterk nok til å bære rytter uten smerter ikke vil vise noen av disse tegnene.

Ses disse adferdene under ridning er det viktig å ta en grundig gjennomgang av både hestens fysikk og utstyr.

Det er enkelt å sjekke salens passform selv

Hester under opptrening vil ha målbare endringer i form og muskulatur i løpet av ca to måneder tid. Det er derfor viktig å jevnlig følge med på salens passform selv om den tidligere er tilpasset.

Det er alltid lurt å få hjelp med saltilpassing av en dyktig fagperson. Men mye kan du enkelt sjekke selv. Både under oppsaling, ved ridning og etter ridning. Vi har derfor delt inn i fire kategorier.

 1. Under oppsaling
 2. Sittende i salen
 3. Under ridning
 4. Etter ridning

1. Under oppsaling

Bomvidden

Fra bakken kan du dra en flat hånd mellom hesten og salen fra manken og nedover. Hånden din bør relativt enkelt kunne passere forbi bompunktene. Dersom hånden din ikke kommer forbi er bommen for trang.

Du kan også dra hånden under salen, langs panelene, for å sjekke at salen ligger med et jevnt trykk langs hele ryggen. Dersom det er mer trykk på midten er salen for buet. Og dersom det er mest trykk foran og bak er salen for rett.

Kanalens bredde

Ellers er det en tommelfingerregel at kanalen bør være ca fire fingre bred langs hele kanalen. Dette er spesielt viktig for store hesteraser. Slik at ryggsøylene er helt fri for trykk dersom salen har små sideveis bevegelser.

Salen må tilpasses litt større enn ryggen

Når hesten står stille med hevet hode er ryggen smalere enn under bevegelse. Det er fordi ryggmusklene utvides når de er aktive. Hesten vil altså ha en bredere rygg under ridning, dersom den ris riktig. Vi må derfor tilpasse salen med litt bredere bom enn det hesten trenger når den står stille.

Setet skal være horisontalt

Legg også merke til hvordan salens sete ser ut når salen ligger på ryggen. Vi ønsker at midten av setet skal være horisontalt.

Dersom setet tipper fremover eller bakover vil også rytter bli sittende for langt bak eller frem i salen.

Dette gir ujevn trykkfordeling og en rytter som sitter ute av balanse. Vi kan observere dette ved at rytter blir sittende i stolsits med hælene foran hoft og skulder.

Denne salen er for høy i front. Rytter blir sittende i stolsits.

2. Sittende i salen

Kanalens høyde bør sjekkes når du sitter i salen slik den er under ridning. Den skal være høy nok til å plassere to fingre på høykant. Dette sjekkes både når du sitter i salen og stående i stigbøylene.

Vi kommer tilbake til rytterens sits senere i artikkelen.

3. Under ridning

Sjekk om salen ligger stille på hestens rygg i alle gangarter både i lettridning og sittende. Legg spesielt merke til om salens bakdel løftes opp og ned slik at det blir en glipe mellom salen og hestens rygg.

Legg merke til at salen løfter seg litt bak

Sjekk også om salen beveger seg sidelengs frem og tilbake når du ser hesten bakfra. Begge disse er tegn på at salen ikke passer.

Sjekk at salen ikke beveger seg fra side til side under ridning

Dette er enklest å sjekke ved at noen andre rir din hest, eller få noen til å filme deg.

4. Etter ridning

Tørre merker på hestens rygg kan indikere at trykk fra salen har hindret svette. Det vil si at salen legger for mye trykk på et spesifikt område, for eksempel i front.

Vi kan også sjekke om hårene ligger fint og glatt. Hvis de er forstyrret tyder det på at salen har beveget seg under ridning.

Vi bør også se etter små hevelser langs begge sider av ryggraden. Disse oppstår på grunn av trykk. Det kan enten være tegn på at kanalen er for smal, eller at salen beveger seg under ridning slik at panelene kommer i kontakt med ryggsøylen.

Rytterens plassering i salen er like viktig

Vi har ofte stort fokus på at salen skal passe hesten. Men det er like viktig at salen passer den som rir. Dersom rytteren blir sittende for langt bak i salen medfører dette flere problemer.

Her sitter rytteren for langt bak i salen. Dette gir økt belastning på mindre område av ryggen

Loddrett sits

Det første du kan sjekke er sitsen din ved holdt. Her skal din skulder, hoft og hæl være plassert på en rett vertikal linje. Dette er utgangspunktet for å kunne overføre vekten din til stigbøylene uten å kompensere på andre måter. Få gjerne noen til å ta bilde slik at det blir enklere å se. Du kan også prøve å justere lengden på stigbøylene for å sjekke om dette bedrer sitsen.

Balansert loddrett sits gir riktig vektfordeling over hestens rygg

Stå i stigbøylen for å kontrollere sitsen

Prøv deretter å reise deg opp i to-punktsits. Dersom du må lene overkroppen fremover betyr det at salen plasserer hoftene dine for langt bak. Og du sitter derfor ute av balanse.

Ubalanse øker trykket på hestens rygg

En rytter som blir sittende i stolsits vil gi svært ujevn trykkfordeling over hestens rygg. Dersom vi sitter ute av balanse slik som beskrevet ovenfor, vil vi under lettridning sitte ned på bakre del av salen. Det medfører at hesten opplever at vekten din blir konsentrert på et mye mindre område. Og kan gjøre at hesten senker ryggen for å unngå trykket. Vi har da en vond sirkel hvor hesten unngår å gå i riktig form og får en enda svakere rygg.

Ved stolsits kommer vekten for langt bak i salen

Hvordan fikse stolsits

Salen skal plassere rytter i midten av salen slik at vekten overføres jevnt over hele salens kontaktflate. Dersom du blir sittende i stolsits med hælene foran hoft og skulder, kan en midlertidig løsning være et kileformet salunderlag som løfter salen i bakkant.

Noen saler har også justeringsmuligheter på stigbøylene slik at disse kan plasseres no lengre bak.

Det finnes flere grunner til at salen bli liggende for høyt i forkant. Men ofte er problemet at salen ligger for langt frem på manken. Eller at hesten er salrygget på grunn av en lite utviklet overlinje.

Se artikkel: Styrk hestens rygg og overlinje

Dyrt utstyr og ergonomiske salgjorder

En dyr sal og salgjord garanterer ikke god passform, og heller ikke at utstyret vil passe om ett år med trening. Ofte får vi en sal som holder lengre når vi betaler mer, men vi kan finne like god passform i billigere saler.

Salgjorden kan ha skylden

Det samme gjelder dyre ergonomiske salgjorder, som ofte er litt stive. Disse er bra hvis de passer hesten og ligger jevnt og flatt mot huden, men vi opplever ofte at disse blir liggende med strammere kant foran eller bak under ridning. Dette skaper selvfølgelig mye høyere trykkbelastning langs én av gjordens kanter og det er da mye bedre å velge en vanlig gjord. Selv om du har betalt mye for den ergonomiske gjorden.

En ergonomisk gjord er kun bra dersom den er like godt tilpasset som en sal skal være. Hester har svært forskjellig form på brystkassen og forskjellig hold gjonnom året. Dette kan gjøre at en ergonomisk gjord som ser ut til å passe når hesten står stille, kan skli forover eller bakover under ridning og bli liggende med glipe foran eller bak.

Kan salunderlag gjør vondt værre?

Salunderlag blir noen ganger brukt for å korrigere en dårlig tilpasset sal, men kan også gjør passforman dårligere. For eksempel kan salunderlaget øke trykket over ryggen fordi det blir presset ned mot ryggen under ridning. Eller det kan gjøre salen akkurat så mye trangere at det blir ubehagelig.

Tenk derfor godt gjennom hva som skjer med salens passform når du bruker et tykkere salunderlag, eller bruker salunderlag som ikke er designet for å holde ryggsøylene fri for trykk.

Saltilpasning og salmakere

I en ideell verden burde vi kanskje fått salen sjekket og eventuelt tilpasset av profesjonelle hver tredje måned. Men det føles nok i overkant mye for mange. Det er dessuten vanskelig å finne gode saltilpassere og salmakere utenfor de store byene i Norge.

Det er derfor viktig at vi lærer så mye vi kan selv, slik at vi kan følge godt med på utviklingen av hestens rygg og salens passform etterhvert som hesten endrer form. Spesielt om du arbeider med å bygge opp hestens overlinje.

Interessekonflik – Når samme person er saltilpasser og selger saler

Vi må være oppmerksomme på at mange som tilpasser saler, også selger saler. De har derfor en liten interessekonflikt mellom å selge deg en sal de har på lager fremfor å tilpasse din nåværende sal. Det sitter i tillegg kanskje langt inne for en selger å anbefale en annen selger.

Det finnes fortsatt gode salmakere i Norge

Ofte kan en god salmaker gjøre mye med din nåværende sal, men igjen er det vanskelig å finne profesjonelle fagfolk mange steder i Norge. Men dersom du har mulighet kan dette være et rimeligere valg fremfor å kjøpe ny sal.

Det beste er å finne en erfaren saltilpasser som både selger nye og brukte saler og som kan tilpasse din nåværende sal. Ellers er det bra å få hjelp av en tredjepart som ikke selger utstyr.

Korrekt passform under prøving på stallgangen, sikrer dessverre ikke riktig passform under ridning. Ved kjøp av ny sal bør du derfor alltid sjekke salens passform før, under og etter ridning for å danne deg komplett bilde av passformen.

Lykke til med å finne din perfekte sal!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *