Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Slik unngår du en stresset hest

Mange blir overrasket når hester reagerer, tilsynelatende ut av det blå, på usynlige farer, og stresser seg opp for ingenting.

Ofte skjer dette fordi hesten holder på stress fra en serie små hendelser som bekymret den i forkant. Den siste episoden var bare dråpen som fikk begeret til å renne over.

De små bekymringene er lett å overse fordi hesten ikke ser ut til å reagerer noe særlig på de. Vi fortsetter derfor treningen som normalt. Men dette vil som sagt lede til økende stress hos mange hester.

Ved å gjenkjenne de små bekymringene, kan vi gi hesten tid til å finne avslapping før vi arbeider videre. Da unngår vi tydelig stressede hester og potensielt farlige situasjoner.

Et typisk hendelsesforløp kan være som følger:

Litt ekstra oppmerksom på omgivelsene.

Det har vært en periode med fint og klart vær, men nå har det så vidt begynt å blåse litt. Hesten er derfor litt ekstra observant på omgivelsene når du henter den fra paddocken.

På vei inn går hesten litt sidelengs rundt en plastpose som ligger på bakken, men gjør ikke stort mer ut av det.

Når du så kommer inn i stallen og skal ta av dekkenet ser du at hesten strammer musklene litt i bakparten når en av beinsnorene slynger seg rundt bakbeinet.

Du fortsetter med oppsaling og leier hesten ut til krakken. Der bruker den vanligvis å stille seg fint opp, men i dag svinger den rumpa vekk. Du får flyttet krakken etter og kommer deg lett opp i salen. Hesten går av gårde med en gang, så du stopper litt lengre fremme for å justere stigbøyler og salgjord.

Deretter rir du videre mot ridebanen helt til hesten plutselig løper sidelengs når det flyger en fugl ut fra en busk. Og du holder på å falle av før du får kontroll på hesten igjen.

Stresset under ridningen startet lenge før du satte deg i salen

Vanlig å overse små tegn på bekymring

Dette er et nokså vanlig hendelsesforløp mange kjenner seg igjen i. Det kan fremstå som en serie urelaterte enkelthendelser, men oppbyggingen av uforløst stress kan gjøre at hesten plutselig får denne kraftige reaksjonen på fuglen, eller på en vanndam som gjør at hesten nå stresser resten av turen.

Ofte tolkes dette som at hesten plutselig overreagerte på en uskyldig ting. Men den siste hendelsen var bare dråpen som fikk begeret til å renne over.

En veldig observant hesteperson kunne nok ha fortalt deg at dette var ventet. Reaksjonen kom altså ikke ut av det blå, men som en følge av at hesten bærer med seg stress og bekymring fra flere små episoder den siste timen.

Håndter de små stressreaksjonene for å unngå de store

Det er utrolig viktig å se og håndtere disse små hendelsene etterhvert som de oppstår. Vi må altså sørge for at hesten er helt avslappet etter hver hendelse. Og aldri bygger opp så mye stress at det blir vanskelig for oss å håndtere.

Det betyr også at man kanskje bør utsette den planlagte treningen denne dagen, og heller arbeide med avslapning og enklere oppgaver.

Husk at trening under stress sjelden gir varige resultater uansett. Dersom vi velger å overse disse små episodene underveis kan dette i tillegg svekke hestens tillit til oss. 

Se forvarslene

Hesten blir oppmerksom på noe og kanskje litt bekymret

Utgangspunktet er altså at vi ønsker å stoppe stresset før det blir et problem. Vi må da først lære å se de små tegnene hesten viser når den er bekymret, og senere forstå når det er greit å fortsette treningen som normalt.

Vi skal altså aldri gå videre i treningen, eller ri videre på tur, så lenge hesten er urolig eller viser tegn til bekymring. Men i stedet sørge for å se tydelige tegn til avslapping igjen før vi arbeider videre.

I stedet for å overse den lille bekymringen, skal vi altså sørge for at hesten er helt avslappet.

Hester reagerer litt forskjellig på små bekymringer. Noen blir stille og innesluttet, altså at de fryser til og blir stående stille. Mens andre blir mer skvetten og synlig stresset.

Vide nesebor, slutter å blinke, hevet hode og låste ører er alle tegn på at hesten er litt bekymret for noe

Her er tegnene du kan se etter:

 • Holder pusten
 • Stopper litt brått
 • Slutter å blinke
 • Blinker overdrevent mye
 • Hever hodet litt eller mye
 • Fikserer ørene på noe
 • Vide nesebor
 • Bråere bevegelser eller raskere gange
 • Spent muskulatur
 • Vibrerende muskler
 • Stereotypisk adferd

Når du ser tegn til bekymring hos hesten bør du altså vente med videre arbeid helt til hesten har prosessert det som skjedde og igjen slapper av. Det gjør vi for å unngå at de små bekymringene bygger på hverandre.

Det tar ofte mye lengre tid å få hesten avslappet, dersom vi overser hestens bekymring, og fortsetter å arbeide og kreve ting av hesten. Og dersom hesten igjen blir skremt eller stresset for noe bygger dette bare på det som skjedde tidligere.

Du kan da ende med en hest som bare blir mer og mer stresset, helt til det «eksploderer». Altså den siste hendelsen som får begret til å renne over.

Vær oppmerksom på at noen hester tåler at vi arbeider videre selv om den er litt bekymret. Men det betyr ikke at det er det beste for læring eller forholdet mellom deg og hesten. Og antakeligvis leser du denne artikkelen nettopp fordi du ønsker å få en avslappet og glad hest.

La hesten få prosessere bekymringen – Slik gjør du

Siden du kun arbeider med små bekymringer eller stressreaksjoner, holder det ofte å bare være sammen med hesten og fokusere på å slappe av selv. Altså å være 100% tilstede og følge med på omgivelsene, mens hesten selv roer nervene og kommer tilbake til en avslappet tilstand.

Det betyr å holde hesten med slakt leietau, eventuelt la hesten stå i ro på slakke tøyler uten krav fra deg. Dersom hesten ikke vil stå i ro er det bedre å gå av og stå sammen med hesten. Da har du mye bedre kontroll, og slipper å dra unødvendig i tøylene for å kontrollere den.

Dette krever tålmodighet, og at du ikke har en fastlagt plan på hva hesten skal gjennom denne dagen. Du må altså gi hesten den tiden den trenger til å bli helt avslappet igjen.

Du bør uansett ikke ri en hest som er veldig stresset, da dette ofte fører til uønskede og potensielt farlige situasjoner.

Når hesten går fra å være anspent til avslappet vil den vise flere tegn til at den prosesser det som akkurat skjedde. Altså at den er på vei fra en flukt- eller frys-respons til avslapping. Det er da viktig å la hesten få komme helt ned før vi igjen trener eller rir videre.  

Se tegnene på nedregulering

Øv derfor på å se tegnene som viser at hesten prosesser det som akkurat har skjedd:

 • Hestens nesebor flytter seg opp og ned i små rykninger
 • Underleppen vibrerer litt
 • Hesten tygger eller svelger igjen
 • Hesten gjesper gjentatte ganger
 • Hesten starter å blinke igjen

Du vil ofte se disse tegningene så lenge hesten prøver å komme ned fra stressreaksjonen den akkurat hadde.

Nesebor som går opp og ned kan tyde på at hesten fortsatt prosesserer det som skjedde. Selv om den ellers ser avslappet ut

Disse små tegnene er viktig å vite om, fordi det ofte kan se ut til at hesten slapper av, mens den i realiteten fortsatt arbeider seg gjennom stresset.

Det gjelder spesielt de små bevegelsene man ofte kan se rundt hestens mule. Vi må altså vente helt til vi ser tydelige tegn på avslappning før videre arbeid.

Hvordan vite om hesten er avslappet?

Avslappet og klar for videre arbeid

Når hesten igjen er avslappet er det greit å arbeide videre. Du kan vite at hesten slapper av ved å se etter disse tegnene:

 • Hesten slikker og tygger
 • Sukker eller blåser rolig ut
 • Gjesper (skjer ofte ved avslapping etter stress)
 • Holder hodet i en avslappet form
 • Slapper av på et bakbein
 • Ørene beveger seg rolig og avslappet uten å fiksere på noe

Hesten må altså få bearbeide hver stress-hendelse når de oppstår. Du må ha tålmodighet til å la hesten gå gjennom prosessen som bringer de fra en flukt- eller frys-respons og ned til avslappet. Det kan ta minutter, men også mye lengre tid.

Desto oftere du hjelper hesten til å nå avslapping, desto enklere blir det i fremtiden. Jo tidligere du plukker opp hestens tegn på stress og bekymring, desto enklere blir det for hesten å slappe av igjen. Da lærer hesten å stole på at du forstår problemet, og lar den få den tiden den trenger til å slappe av igjen.

Sett av tid til å observere hestenes kroppsspråk og holdning i paddock

Ditt mål er at hesten slapper like godt av under pauser, ridning og trening sammen med deg, som den gjør på sommerbeite med andre hester. Observer og lær hvordan en avslappet og velregulert hest skal se ut. Du ønsker den samme frie gangen, og en avslappet holdning under pauser.

Se også artikkelen: 3 typer press og ettergift for god hestetrening

Større problemer kan ofte løse seg selv

Ved la hesten få prosessere alt stress før vi arbeider videre, vil større utfordringer ofte løses helt av seg selv. 

Det kan være hester som stresser på tur, eller som har en tendens til å plutselig skvette eller å løpe ut. Det kan være problemer med å gå på bøyd spor på ridebanen, eller at hesten konstant motarbeider kontakt på bittet ved å holde hodet i været.

Altså at du ser sammenhengen med alle de små hendelsene som har skjedd lenge før du får en tydelig stresset eller eksplosiv hest.

Det vil si å arbeide med hesten i boksen når den reagerte på beinsnøret. Eller vente med å sette deg opp i salen til hesten slapper godt av ved krakken.

Det er helt greit å gå av på tur og sørge for at hesten er avslappet før du rir videre

Ofte forsøker vi altså å løse problemet alt for sent, og det blir en umulig oppgave. Vi prøver da å løse symptomet på problemet i stedet for å ta tak i årsaken. Og årsaken ligger ofte i at hesten holder på små mengder stress fra tidligere, eller at vi krever for mye.

En anspent hest vil aldri gå avslappet på bøyd spor, med et godt og fritt steg. Den vil heller ikke galoppere rolig og avslappet på tur med hodet ned og mulighet for å stoppe på helt lette signaler.

Når vi arbeider med hestens psyke før fysisk kontroll, løses ofte andre problemer helt av seg selv.

Mer tøyle og sjenkel er ikke løsningen

Stress håndteres ikke gjennom tøyler og sjenkel

Dersom vi prøver å kontrollere en bekymret hest med mer tøyle og skjenkel, skaper dette bare enda mer stress og mistillit til rytter.

Når hestene er anspent og tenker på noe helt annet enn rytterens signaler, blir det veldig urettferdig og kreve at hesten nå skal arbeidet med kontakt på tøylen, stilling og tempovekslinger.

Vi blir da en del av oppbyggingen av enda mer stress, i stedet for å være løsningen som gir en avslappet hest.

Dersom hesten allerede har blitt tydelig stresset

Av og til er det ikke til å unngå at hesten blir tydelig stresset. Kanskje har du oversett små signaler, eller det er noe i omgivelsene som er helt utenfor din kontroll.

I alle tilfeller er det best å håndtere hesten fra bakken. Vi ønsker ikke å bli sittende og dra i tøylen for å hindre hesten i å løpe ut, eller for å beholde kontrollen.

Hopp ned fra salen og hold hesten med slakke tøyler eller leietau. Ofte vil det hjelpe å stå rolig en stund, og la hesten gå rundt deg og se seg rundt uten å prøve å korrigere den. Fokuser på slappe av så godt du kan, og stå helt i ro selv.

Ofte hjelper dette tilstrekkelig til at du nå kan leie hesten hjemover igjen. Ofte er det bedre å avslutte økten med en delvis avslappet hest, enn og igjen prøve å ri hesten «gjennom det». Vi vinner ingenting ved å presse hesten til noe den er bekymret for. Og ofte ender dette bare med hardere bruk av skjenkle og tøyler om hesten igjen blir stresset.

Dersom du har tilgang til et lukket område kan du også arbeide med øvelsen forklart i denne artikkel: Få en avslappet og oppmerksom hest med denne enkle øvelsen

Avslapping før trening

Avslapping før trening er nøkkelen til god læring. Ved å løse de små bekymringene hesten har, forsvinner ofte de store av seg selv. Vær derfor den som har tålmodighet til å la hesten jobbe seg gjennom eget stress, før videre arbeid.

Du får da en hest som lærer mye raskere og har stor tillit til deg som trener.

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *