Hobbyhesten.no – For hestefolk flest

Nytt nettsted for alle hestinteresserte

Tillit før trening

Hester er sosiale dyr som avhenger av flokken både for trivsel og for overlevelse. Det gjør at de gjennom livet danner sterke bånd til andre hester, og at de strekker seg langt for å få være en del av flokken.

De får altså sterkt tillit til at andre flokkmedlemmer bidrar til å følge med etter farer. Og de stoler på at gode lederhester har kunnskap som holder de unna dårlige situasjoner, eller leder de mot trygge vann- og matkilder.

Når vi trener hester er det disse naturlige egenskapene vi utnytter. Både på godt og på vondt.

Den gode varianten er når vi arbeider på lag med hestens sosiale styrker. Altså at vi bygger og beholder et sterkt tillitsbånd med hesten før og under all trening.

Den dårlige varianten er når vi utnytter hestens evne til å «føye seg» og å være stille, selv når det gjør vondt eller er ubehagelig. Dette er egenskaper som bidrar til overlevelse i vill tilstand, men som absolutt ikke bør utnyttes av oss. Egenskapene er til slik at hesten ønsker å forbli medlem av flokken selv om andre hester er ugreie. Og for å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet fra rovdyr gjennom å vise svakheter eller lage lyder.

Tegn på at hesten har mistet tilliten til deg

Mange hester stoler ikke 100% på mennesker. Dette er som oftest «innlært» gjennom gjentatte negative opplevelser. Noen ganger stoler de kun på oss fra bakken, og mangler tillit når vi sitter i salen.

Her er 5 adferder som ofte sees ved mangel på tillit:

 1. Den blir lett skremt av «usynlige» farer. Overført nervøsitet
 2. Den motarbeider deg. For eksempel ved å ikke «ville» bli med ut på tur
 3. Den vrinsker og roper etter andre hester når kun dere er sammen
 4. Den gjør ikke det du ber om på lette signaler
 5. Den viser små tegn til stress under håndtering eller påstigning.

Adferd som dette bør vekke oppmerksomhet hos de fleste. Vi må ikke forveksle stress og usikkerhet som hestens personlighet. Men ta det som et tegn på at det er på tide å arbeide med tillit fremfor egne ønsker om resultat.

Hvordan skaper vi tillit?

Tillit er en følelse av å stole på noe eller noen. Det kan forklares som en tro på at en person eller ting oppfører seg på en forventet måte. Det inkluderer blant annet forutsigbarhet, pålitelighet, tydelig kommunikasjon og mangel på negative opplevelser.

Dette krever tid, tålmodighet og konsekvent positive interaksjoner.

Viktige aspekter for å bygge tillit er altså:

 1. Vis respekt: Å vise respekt for hestens natur, grenser og behov er essensielt. Det innebærer å behandle hesten med omsorg og forståelse. For eksempel
  • trening bør legges opp slik at hesten alltid lykkes
  • alt press følges av ettergift
 2. Vær konsekvent: Hester lærer gjennom gjentatte opplevelser og trenger forutsigbarhet for å bygge tillit. Dersom vi tillater noe én dag, kan vi ikke kreve noe annet neste dag uten gradvis repeterende trening.
 3. Positiv samhandling: Belønn godt arbeid og skap positive opplevelser for hesten. Det bidrar alltid til å bygge tillit:
  • gi gulrøtter under trening,
  • la hesten være fri fra press
  • henge sammen og hjelpe til med å «se etter farer»
  • gå og se sammen i paddocken
 4. Lær god kommunikasjon: Du må lære å lese alle hestens små signaler og kommunisere tydelig og rolig.
  • For eksempel er det viktig å se hestens små signaler på stress. Les artikkelen Hestens 8 små tegn på stress.
  • Og se hestens små forsøk på å gjøre det riktige.
 5. Tålmodighet: Vi må forstå at det tar lang tid å bygge tillit, og at tillit kan brytes på få sekunder. Vi må for eksempel påse at hesten virkelig har lært signalene vi gir den. Husk at hesten ikke automatisk forstår hva trykk i munnen betyr, eller hvordan den skal reagere for å slippe presset fra en sjenkel. Dette må læres inn med stor tålmodighet. Se for eksempel denne fremgangsmåtene: Lær hesten å stille seg opp ved krakken

Legg bort tanker om at hesten mangler respekt når den ikke gjør noe, og heller spør deg selv hvorfor. Husk at hester ønsker å spille på lag med deg, og vil gå langt for å gjøre det riktige.

Når og hvordan brytes tillit ned?

Når det kommer til tillit er det dessverre slik at det tar lang tid å bygge opp. Da med gjentatte positive opplevelser og fravær av negative.

I motsatt fall kan én enkel handling bryte all tillit, og du må da begynne på nytt. For hver gang tilliten brytes, blir det vanskeligere og vanskeligere å bygge den opp på nytt.

Tilliten kan brytes på utallige måter, og det er derfor viktig å unngå disse for å opprettholde det gode forholdet mellom deg og hesten.

Her finner du 6 områder hvor hestens tillit til mennesker ofte brytes:

1. For mye press eller straff

Hester kan sjelden ris en hel treningsøkt i høy form og med bøyd nakke uten nokså mye press. Sørg for at det alltid finnes et svar på det du ber om, som ikke inkluderer å kjenne press hele tiden.

Hester er svært følsomme og reagerer negativt på høyt fysisk eller psykisk press. Dette kan inkludere bruk av kraft eller straff for å få ønsket resultat. For eksempel:

 • når vi drar hardere og hardere i tøylen for å stoppe hesten.
 • når vi rir med konstant press på tøylen for å oppnå samling og hesten ikke finner ettergift
 • restriksjon av hodets bevegelse
 • når pisken brukes før hinder eller i veddeløp for å få ønsket resultat
 • hard sjenkel, tøyle eller pisk når hesten stopper eller ikke vil over hinder
 • rask økning av styrken/tydeligheten på signaler. For eksempel sjenkel
 • rykking i leietauet for å få hesten til å «skjerpe seg» eller stå i ro
 • forventing om at hesten skal stå i ro mens vi holder stramt leietau

Se artikkelen: 3 typer press og ettergift for god hestetrening

2. Varierende krav

Greit å spise noen ganger, andre ganger medfører det rykk i munnen

Uforutsigbare handlinger svekker tilliten. Det kan være å få straff eller økt press for noe den fikk lov til tidligere. Varierende krav kan være:

 • når vi forventer at hesten svarer umiddelbart på vårt signal
 • mindre tid til å reagere riktig
 • hopper over steg i treningen for å arbeide med det som var planen den dagen
 • den får nappe etter gress under ridning noen ganger, mens andre ganger får den et rykk i tøylen når den prøver
 • den skal noen ganger bøye nakken med tak på tøylen, mens andre ganger skal den stoppe
 • vi ber hesten opp i galopp, men strammer samtidig tøylen for at det ikke skal gå for fort

3. Trening og håndtering under stress

Longering og jaging er ikke den beste løsningen for en stresset hest

En hest som er stresset bør ikke trenes, men roes ned for å finne avslapping. Først da er hesten klar for oppgaver. Trening under stress skaper forvirring og minsker tilliten til deg. Eksempler kan være

 • stress ved konkurranser på ny plass og krav om å prestere på angitt tidspunkt
 • ønske om å ri på tur med en hest som ikke er riktig trent til det og blir stresset under galopp
 • engstelig og stresset på grunn av konstant press fra tøyle
 • forsøk på å løse problemer med hengerlasting ved å legge press på hesten hver gang den ser eller beveger seg vekk fra hengeren
 • forveksle stress med energi, og longere for å få brukt opp energien

Start alltid alle treningsøkter med en rolig og avslappet hest.

Les Få en avslappet og oppmerksom hest med denne enkle øvelsen

4. Manglende forståelse for hestens små signaler

Hesten viser tegn på ubehag ved å slå med halen

Mennesker som ikke forstår hestens signaler, kroppsspråk og behov kan utilsiktet bryte tilliten ved å tvinge hesten inn i situasjoner den ikke føler seg komfortabel i:

 • ved å presse hesten forbi noe skummelt med mye sjenkel
 • legge på salen når hesten legger på ørene og gir beskjed om ubehag
 • fortsette rideøkten når hesten vifter med halen og hever hodet
 • ri ut på tur med en stresset hest
 • løse dårlig oppførsel med strammere tøyle eller mer sjenkel

5. Manglende omsorg

Dette blir ikke alltid knyttet direkte til menneske, men dårlig stell, mangel på mat, vann, ly og veterinæroppfølging kan føre til mistrivsel og påfølgende tap av tillit.

6. Traumatiske opplevelser

Ulykker og traumer kan føre til at hesten mister tilliten til mennesker. For eksempel

 • ulykker under ridning
 • velting med vogn
 • skremmende hendelse eller panikk på hengeren
 • rytter som har falt av og fortsatt holdt i tøylene med påfølgende rykk i hestens munn
 • dårlige opplevelser med veterinær eller hovslager
 • bruk av brems
 • bruk av tvang for å få hesten på henger
En feilslått søm kan gi svært dårlige assosiasjoner til hovslager i lang tid

For å bevare hestens tillit er det viktig å alltid behandle den med respekt, forstå hestens grenser, og bygge et samarbeid basert på positiv forsterkning. Å skape et trygt og positivt miljø for hesten er nøkkelen til å opprettholde hestens tillit til mennesker.

Ta et valg i dag

Det er i dag større oppmerksomhet rundt hesters velferd og treningsmetoder. Det gjør at flere setter spørsmålstegn til hvordan vi trener og konkurrerer med hester. Mange ønsker derfor å legge om egen trening, slik at den er basert på tillit, fremfor kontinuerlig press, ubehag eller trussel om smerte.

Du kan starte i dag ved å gi et løfte til deg selv om å gjøre alt du kan for la tillit komme foran raske resultater.

Du må ha et ønske om å finne alternative måter å trene hesten, og forstå at god grunntrening krever tid og tålmodighet. Og inkluderer læring av nye treningsmetoder og innfallsvinkler.

Legg til rette for trening der hesten alltid lykkes og forstår innlært respons. Stopp trening med vedvarende press fra tøyle, sjenkel, pisk eller leietau. Og følg alltid opp hestens små tegn på «nei». Lær å se hestens små tegn på ubehag og smerte

Hvor lang tid tar det å bygge opp tillit?

Å bygge tillit kan dessverre ta lang tid. Det er spesielt sant dersom hesten tidligere har negative erfaringer med treningen og har opplevd dårlig kommunikasjon.

Noen hester er i tillegg naturlig mer engstelig og følsomme enn andre. Og hos disse brytes tilliten raskere ned, og tar lengre tid å bygge opp.

Generelt kan vi si at tillit gradvis bygges opp og blir sterkere og sterkere for hver eneste gode opplevelse dere får sammen.

Pålitelighet, konsekvent atferd og god kommunikasjon i tillegg til mangel på negative opplevelser det aller viktigste.

Det kan ta uker, måneder eller til og med år å etablere en dyp og solid tillit basert på dette. Og det er viktig å huske at tillit kan bli ødelagt på kort tid ved negative opplevelser.

Hvorfor sette tillit foran trening?

Sterkt tillit forenkler nesten all trening og håndtering.

Et eksempel er under miljøtrening: En hest som har sterk tillit til deg stoler på at det du ber den om er trygt. Hesten vil derfor håndtere og gjennomføre skumle utfordringer mye raskere og enklere. Ta for eksempel en hest som ikke vil gå gjennom en vanndam. Ofte følger den etter dersom en annen hest går først. Det er fordi den stoler på andre hester og ser at det er trygt. Du ønsker at din hest skal stole like mye på deg.

I motsatt fall vil en hest uten tillit til menneske bli svært usikker i nye situasjoner, da den ikke har noe som helst trygghet fra de rundt seg. Dette blir ofte bare verre om vi i tillegg presser den gjennom det den er redd for.

Tillit gjør at hesten føler seg trygg og komfortabel rundt deg og det reduserer stress og angst. Hesten ønsker å lete etter løsninger på det du ber om, fordi den stoler på at du ikke øker presset eller straffer den ved feil.

Dette åpner for mye mer frihet i treningen fordi den lytter mer til dine signaler og beskjeder. Du fremstår altså som en trygg leder. Og hesten ønsker å være sammen med deg. Dette åpner igjen for å utforske frihetsdressur og ridning uten hodelag dersom du er interessert i det.

En hest som stoler på deg er mindre tilbøyelig til å reagere med panikk i skremmende situasjoner. Noe som redusere risikoen for ulykker eller skader.

Hesten ønsker altså å gjøre det du ber om, i stedet for å være redd for hva som skjer hvis ikke.

Jobber du aktivt med tillit? Og har du tenkt gjennom om du noen ganger bryter den?

Del gjerne med andre!

Del

Publisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *